TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Liên đoàn Lao động thành phố Sóc Trăng tổ chức Hội nghị triển khai nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Ngày 11/01/2019 Liên đoàn Lao động thành phố Sóc Trăng tổ chức Hội nghị triển khai nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cho trên 90 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn trực thuộc, nhất là Công đoàn khu vực ngoài nhà nước tham gia học tập, nhằm hiểu rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm, để vận dụng kiến thức vào thực tiển công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNLĐ thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết Công đoàn ở cơ sở.
     Tại hội nghị, các đại biểu nghiên cứu 05 nội dung Chuyên đề Nghị quyết,  mỗi chuyên đề xác định chủ đề trọng tâm, định hướng triển khai, tổ chức thực hiện về đổi mới xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn trong tình hình mới. Nội dung trọng tâm xây dựng nguồn lực tài chính, công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân, viên chức lao động trong tổ chức công đoàn…. nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, vai trò tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, phong trào công nhân, viên chức, lao động có bước phát triển mới, sáng tạo, đóng góp vào việc thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động vững mạnh trong thời gian tới.
 
 
     Với tinh thần “Đổi mới – dân chủ - Đoàn kết – trách nhiệm”, Nghị Đại hội Công đoàn Việt Nam thể hiện ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, người lao động, khẳng định quyết tâm đổi mới toàn diện tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt nam, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Ngay sau Hội nghị triển khai, các đại biểu là Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn sẽ lồng ghép triển khai vào định kỳ sinh hoạt công đoàn đến đoàn viên, công chức viên chức, người lao động, nhằm vận dụng sáng tạo vào thực tế đơn vị, địa phương, để thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Công đoàn trong hoạt động ở  địa phương./.
Loan Châu

Các tin liên quan Ngày đăng
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CỤM THI ĐUA SỐ 2 THUỘC LĐLD TỈNH SÓC TRĂNG 14/01/2019
Công đoàn ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng Tổng kết hoạt động năm 2018 14/01/2019
Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 3, khóa X (nhiệm kỳ 2018-2023) Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018 28/12/2018
Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành tổ chức tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT cho đoàn viên, CNLĐ tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Nấm xuất khẩu Tư Thao Sóc Trăng. 27/12/2018
Liên đoàn Lao động huyện Trần Đề tổ chức tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS 27/12/2018
LĐLĐ tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty CPTM Dầu khí Vân Phương Vy Chương trình “Vì phúc lợi đoàn viên Công đoàn” 25/12/2018
Liên đoàn Lao động và Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị Sơ kết 03 năm (2016 – 2018) triển khai thực hiện mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự” tại Khu công nghiệp An Nghiệp,giai đoạn 2016 – 2020 13/12/2018
LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh (giai đoạn 2016-2018) 20/12/2018
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC TIẾP TỤC BÀN GIAO NHÀ “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN” CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT MAI THANH THẾ 21/12/2018
Liên đoàn Lao động thành phố Sóc Trăng bàn giao Mái ấm Công đoàn 17/12/2018
Trang 1/2