TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Thông báo lịch phát sóng Chuyên mục "Công đoàn và Công nhân"

 

THÔNG BÁO LỊCH PHÁT SÓNG
Chuyên mục “Công đoàn và Công nhân”
trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng

     * Thời gian phát sóng, vào lúc: 

    - 19 giờ 45 phút, ngày 21/1/2019;
    - 17 giờ 45 phút, ngày 26/4/2019;
    - 17 giờ 45 phút, ngày 26/7/2019. 

     * Ngoài ra có thể xem lại trên Website LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng