TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Phát triển đoàn viên góp phần xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh
Nghị quyết số 02-NQ / TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về “đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới ”là lực lượng quan trọng để tổ chức công đoàn không ngừng thay đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động, xứng đáng với lời nói, khát vọng và niềm tin của người lao động. To Cụ thể hóa, đưa ra Nghị quyết số 02-NQ / TW vào cuộc sống, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng nhanh chóng triển khai kế hoạch thực hiện.

                Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành với mục tiêu xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước. Nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2023 cả nước có 12 triệu đoàn viên; năm 2025 có 13,5 triệu đoàn viên; năm 2030 có 16,5 triệu đoàn viên và đến năm 2045 thì hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Sóc Trăng về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Thiện Hải

             Sau khi Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị ra đời, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xây dựng chương trình hành động nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng thực chất, đáp ứng yêu cầu mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng ban hành chương trình thực hiện nhằm xây dựng công đoàn các cấp của tỉnh vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Sóc Trăng về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và đề nghị LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành và tương đương xây dựng kế hoạch thực hiện tại cấp mình và chỉ đạo thực hiện ở công đoàn cơ sở. Ngoài ra, việc triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở cũng được LĐLĐ tỉnh chú trọng, xem đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và các chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng như của Tỉnh ủy.

              Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở của Công đoàn tỉnh Sóc Trăng là một trong những nội dung quan trọng để xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh, thật sự là chỗ dựa tin cậy cho người lao động. Tính đến tháng 3-2022, trên địa bàn tỉnh có 1.126 công đoàn cơ sở với 58.112 đoàn viên. Theo kế hoạch của LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, phấn đấu đến năm 2023 toàn tỉnh sẽ có 63.000 đoàn viên công đoàn và phấn đấu thành lập công đoàn cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên đã đi vào hoạt động.

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Ảnh: Thiện Hải

              Để thực hiện chỉ tiêu trên, LĐLĐ tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp chủ yếu, trong đó sẽ tập trung triển khai các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giảm bớt những hoạt động không có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. Đổi mới cả về nội dung và hình thức các hoạt động phong trào theo hướng có thu hút sự tham gia của số đông đoàn viên và người lao động.

              Theo đồng chí Trịnh Thị Bảo Khuyên - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, trong thời gian qua, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và một số công ty phải giải thể, nhưng một số lĩnh vực, ngành nghề đang thiếu hụt lao động nên các doanh nghiệp của tỉnh đang tăng cường tuyển dụng. Ngoài ra, Sóc Trăng cũng đang phát triển, hình thành một số khu, cụm công nghiệp, khi đi vào hoạt động sẽ thu hút nhiều lao động. Đây cũng là nguồn tiềm năng để cán bộ công đoàn các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động thành lập công đoàn cơ sở mới cũng như phát triển đoàn viên trong thời gian tới.

              Thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động gắn với phòng, chống dịch Covid-19 thông qua các chương trình như: “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Tiếp bước cho em đến trường”, “Túi an sinh công đoàn”… Qua đó, phát huy được vai trò đại diện, luôn sát cánh cùng doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Đoàn viên, người lao động cũng thấy được quyền lợi khi tham gia vào tổ chức công đoàn, không đơn độc khi đối mặt với những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

               Với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống công đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị sẽ góp phần quan trọng để tổ chức Công đoàn Sóc Trăng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của công đoàn là đại diện, trung tâm tập hợp, đoàn kết của giai cấp công nhân và người lao động.

Thiện Hải


liên kết web