TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Liên đoàn Lao động huyện Trần Đề tổ chức tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS
Liên đoàn Lao động huyện phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện, Ban Quản lý cảng cá Trần Đề và Nghiệp đoàn Bốc xếp Cảng cá Trần Đề tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS

          Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-LĐLĐ ngày 26/11/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong đoàn viên, công nhân lao động năm 2018. 
          Ngày 21/12/2018, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện, Ban Quản lý cảng cá Trần Đề và Nghiệp đoàn Bốc xếp Cảng cá Trần Đề tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong đoàn viên, công nhân lao động, tham dự có 40 đoàn viên thuộc Nghiệp đoàn Bốc xếp Cảng cá Trần Đề. 


Quang cảnh buổi tuyên truyền

          Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động về tác hại của HIV/AIDS, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh.

                                Hoa Trần Thế
                        Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Đề