TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Liên đoàn Lao động huyện Trần Đề tổ chức lớp tập huấn triển khai sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên
Ngày 24/06, Liên đoàn Lao động huyện Trần Đề tổ chức lớp tập huấn triển khai sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên cho tất các công đoàn cơ sở trực thuộc.


Quang cảnh tập huấn triển khai sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên

          Thông qua lớp tập huấn nhằm triển khai sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên cho các cán bộ công đoàn nắm bắt và sử dụng các tính năng chủ yếu của phần mềm quản lý đoàn viên, giúp các cấp Công đoàn nắm bắt chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng đoàn viên ở từng cấp, giúp công đoàn cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cho phù hợp, làm dữ liệu cho việc đổi thẻ đoàn viên nhằm thực hiện tốt chương trình phúc lợi đoàn viên ở từng cấp, giúp công đoàn cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cho phù hợp, làm dữ liệu cho việc đổi thẻ đoàn viên nhằm thực hiện tốt chương trình phúc lợi đoàn viên, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý đoàn viên.   

Huyền Trân