TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Liên đoàn lao động huyện Kế sách tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-LĐLĐ, ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng về việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Ngày 22/3/2019, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Kế Sách tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII cho 171 cán bộ chủ chốt là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT LĐLĐ huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở - Nghiệp đoàn trực thuộc LĐLĐ huyện.

Đồng chí Lê Việt Triều, UV BTV – Trưởng ban Chính sách – Pháp luật LĐLĐ tỉnh triển

 khai nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

 

Đến dự Hội nghị có đồng chí Lương Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh; đồng chí Lê Việt Triều, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Chính sách – Pháp luật LĐLĐ tỉnh. Tại buổi Hội nghị, báo cáo viên của tỉnh đã triển khai những nội dung trọng tâm, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội, đồng thời lồng ghép phân tích, đính hướng việc thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Qua Hội nghị đã giúp cho cán bộ chủ chốt Công đoàn cơ sở nhận thức được việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả, khẳng định vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở các cấp Công đoàn trong huyện, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

                                                                                                   Lâm Quang Toản