TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Kết quả triển khai chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng
Thực hiện Chương trình phối hợp số 07/CTrPH/MTTQ-TCTV, ngày 12/6/2017 giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh về triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
     Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch số 31/KH-LĐLĐ, ngày 30/8/2017 về triển khai Chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong đoàn viên, CNVCLĐ; trong đó, chỉ đạo các cấp Công đoàn ngoài tuyên tuyền vận động đoàn, CNVCLĐ tham gia thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm trong Chương trình phối hợp; đặc biệt Ban Thường vụ còn chọn nâng chất mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”, nhân rộng mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự” tại khu Công nghiệp An nghiệp đến các huyện có đông doanh nghiệp, chọn điểm Xây dựng mới mô hình “Xanh-sạch- đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại thị xã Ngã Năm. Qua triển khai đạt được một số kết quả:
     Một là, Nâng chất mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”, nhân rộng mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự” tại khu Công nghiệp An nghiệp đến các huyện có đông doanh nghiệp. 
     Tranh thủ từ nguồn kinh phí Ban An toàn giao thông, Sở VH,TT&DL BTV LĐLĐ tỉnh phối hợp với Công an tỉnh nhân rộng mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự” đến Tổ tự quản khu Nhà trọ Công nhân (TPST) CĐCS NNN của huyện Trần Đề, Mỹ Tú… mở 6 lớp tập huấn tại Tổ tự quản khu Nhà trọ Công Nhân (TP Sóc Trăng), CĐCS Ngoài Nhà nước huyện Mỹ Tú, huyện Trần Đề; tập huấn Luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và các hướng dẫn về xử lý vi phạm quy định pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT, công tác gia đình, lồng ghép tuyên truyền mô hình đảm bảo an ninh trật tự truyên truyền về phòng, chống tội phạm, ma túy, các tệ nạn xã hội… với 886 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Đặt 03 cụm panô tại 03 doanh nghiệp chế bến thủy sản; cấp phát 1.400 tờ rơi, sổ tay, cẩm nang về phòng, chống TNGT do uống rượu, bia, một số quy định xử phạt hành chính đối với mô tô, xe gắn máy để các cấp công đoàn thực hiện công tác tuyên truyền.
 
 
     Ngoài ra thông qua hình thức sân khấu hóa chỉ đạo LĐLĐ huyện Cù Lao Dung phối hợp với Ban ATGT huyện tổ chức Hội thi CNVCLĐ tìm hiểu kiến thức đảm bảo trật tự ATGT năm 2017, có 30 đội với 150 đoàn viên; qua đó Ban Tổ chức Hội thi đã trao 1 giải I, 2 giải II, 3 Giải II, 09 giải Khuyến khích, và 15 giải cá nhân.
     Hai là, thực hiện Kế hoạch số 31/KH-LĐLĐ, ngày 30/8/2027 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, các cấp Công đoàn đều xây dựng kế hoạch thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, nhất là LĐLĐ thị xã Ngã Năm được chọn là điểm xây dựng mô hình "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" tại các quan, đơn vị, doanh nghiệp, Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng trong đó chọn CĐCS Trung tâm Giáo dục thường xuyên, CĐCS xã Mỹ Bình và 03 CĐCS trường học làm điểm chỉ đạo, đạt được một số kết quả nổi bật: 
     Công đoàn phối hợp chính quyền (NSDLĐ) đẩy mạnh phong trào "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", tổ chức phát động các phong trào thi đua, đi sâu vào phát huy sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Kết quả đăng ký và hoàn thành 35 đề tài, sáng kiến trong dạy và học; 05 công trình cầu, lộ giao thông nông thôn, trị giá trên 7 tỷ đồng.
     Hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN” các cấp CĐ phối hợp chính quyền (NSDLĐ) tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung: các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, mục đích ý nghĩa Tuần lễ Quốc gia, quyền và nghĩa vụ của NLĐ, người sử dụng lao động, các quy định phòng cháy chữa cháy, các biện pháp ngăn ngừa tại nạn lao động, ngộ độc thực phẩm, các biện pháp an toàn sử sụng điện, sử dụng máy móc… được 79 cuộc trên 1.800 lượt đoàn viên tham gia, thông qua các hình thức hội nghị, họp định kỳ BCH, tổ công đoàn, treo băng rôn, khẩu hiệu trước trụ sở… Ngoài ra, LĐLĐ huyện còn phối hợp với Đài truyền thanh phổ biến kiến thức về môi trường, biến đổi khí hậu, các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, chủ trương của TLĐ về công tác ATVSLĐ trong đoàn viên, CNVCLĐ.
     Các công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ  tham gia phong trào với mục tiêu: Làm cho bộ mặt, cảnh quan cơ quan, đơn vị ngày càng xanh, sạch và đẹp, thông qua các hoạt động trồng trên 2.100 cây xanh, cây cảnh, giữ gìn chăm sóc tốt để môi trường trong sạch, thoáng đãng cải thiện môi trường lao động và môi trường sống
     Tập huấn cho CBCĐ nâng cao nhận thức và kiến thức bảo vệ môi trường trong tình hình mới để về tuyên truyền cho đoàn viên, CNLĐ.
    Cuối năm biểu dương khen thưởng cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt phong trào “Xanh-sạch- đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”
Nhìn chung, nâng chất, nhân rộng, xây dựng mới mô hình, tuy mới tổ chức triển khai thực hiện chưa đầy 6 tháng, nhưng bước đầu đã nâng cao nhận thức cho đoàn viên về ý thức chấp hành khi tham gia giao thông, biện pháp giữ gìn an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh tại cơ quan ngày càng xanh sạch đẹp hơn… góp phần lớn trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 
PK