TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CỤM THI ĐUA SỐ 2 THUỘC LĐLD TỈNH SÓC TRĂNG
Chiều ngày 07/01/2019, tại Cơ quan Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2019 (gồm LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng, LĐLĐ huyện Kế Sách, LĐLĐ huyện Thạnh Trị, LĐLĐ huyện Ngã Năm, LĐLĐ huyện Mỹ Tú, LĐLĐ huyện Châu Thành, Công đoàn ngành Y tế và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh), tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và cán bộ công đoàn chuyên trách các đơn vị trong Cụm thi đua.

Chiều ngày 07/01/2019, tại Cơ quan Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2019 (gồm LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng, LĐLĐ huyện Kế Sách, LĐLĐ huyện Thạnh Trị, LĐLĐ huyện Ngã Năm, LĐLĐ huyện Mỹ Tú, LĐLĐ huyện Châu Thành, Công đoàn ngành Y tế và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh), tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và cán bộ công đoàn chuyên trách các đơn vị trong Cụm thi đua.
          Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trong hoạt động của Cụm thi đua trong năm 2018. Các đơn vị trong Cụm thi đua LĐLĐ huyện, Công đoàn ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung vào các hoạt động chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018- 2023. Thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, hiệu quả.

 
Quang cảnh Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua Số 2
 

          Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, tồn tại của từng đơn vị, đồng thời đề ra phương hướng trong thời gian tới. Năm 2019, các đơn vị trong Cụm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển cả bề rộng và chiều sâu, chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng, bồi dưỡng nhân rộng và biểu dương, khen thưởng kịp thời các mô hình, gương điển hình tiên tiến; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng; tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
         Hội nghị đã thống nhất biểu quyết bình bầu các đơn vị nhận cờ thi đua tỉnh năm 2018  gồm: LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng cờ dẫn đầu; Công đoàn ngành Y tế, LĐLĐ huyện Kế Sách cờ xuất sắc, trình Hội đồng thi đua – khen thưởng Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét quyết định, bầu Công đoàn các Khu công nghiệp làm Cụm trưởng, LĐLĐ huyện  Mỹ Tú làm Cụm phó năm 2019.