TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
HỘI NGHỊ BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
Ngày 26/10/2018 tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh về kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Thay mặt đoàn đại biểu đi dự Đại hội, đồng chí Lương Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh báo cáo những nội dung chính đã diễn ra tại Đại hội.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII diễn ra từ ngày 24-26/9/2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đến tham dự Đại hội có 83 đoàn với 946 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) cả nước. Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ lần thứ XI; nổi bật là việc chủ động đổi mới hoạt động Công đoàn và phong trào Công nhân.

 

Đ/c Lương Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh báo cáo kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

 

 Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Công đoàn tập trung thực hiện 03 khâu đột phá gồm: Tập trung chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là đội ngũ chủ tịch Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực Công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đại hội đã bầu 161 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII (khuyết 14 ủy viên sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ). Tại hội nghị phiên thứ nhất của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII đã thống nhất số lượng ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam là 27 ủy viên, đã bầu 22 ủy viên (khuyết 05 ủy viên cơ cấu tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn sẽ kiện toàn sau), bầu đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, bầu đồng chí Trần Thanh Hải, đồng chí Trần Văn Thuật, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, đồng chí Phan Văn Anh làm Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; bầu 16 ủy viên Ủy ban Kiểm tra (khuyết 01 ủy viên sẽ bổ sung sau khi có nhân sự đủ điều kiện), đồng chí Tạ Văn Đồng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị sau hội nghị, các đại biểu sẽ cùng các cấp Công đoàn khẩn trương tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018-2023 để định hướng và tạo động lực cho phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn./.

Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh