TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Hiệu quả mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự tại khu công nghiệp”
Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Sóc Trăng đang ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu, được cụ thể hóa bằng các mô hình, trong đó, mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự tại khu công nghiệp” đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

                Mô hình “Bảo đảm an ninh trật tự tại khu công nghiệp” từ năm 2016 đến nay, nhằm mục đích tập trung đẩy mạnh công việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống phạm tội phạm trong công ty, lao động (CNLĐ) tại khu công nghiệp để mọi người hiểu và tự giác chấp hành pháp luật, đồng thời thông tin giúp đỡ cho đoàn viên và người lao động và biết âm thanh, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với chủ động cảnh giác, đề phòng. 

             Từ năm 2016 đến nay, từ mô hình này, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh tổ chức nhiều lớp huấn luyện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tuyên truyền về pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội; phát tờ rơi, phòng chống dịch Covid-19 cho đoàn viên, CNLĐ tại Khu Công nghiệp An Nghiệp, có trên 1.500 đoàn viên, CNLĐ dự. Ngoài ra, biên soạn và cấp phát trên 14.000 tờ gấp, cấp phát 15.000 cây viết có nội dung về pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, phòng, chống dịch Covid-19, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị định số 85/2015/NĐ-CP, ngày 1-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều của Bộ luật Lao động quy định chính sách đối với lao động nữ, một số cơ bản của Nghị định số 46/2016 / NĐ-CP, ngày 26-5-2016 của Chính phủ xử lý phạm vi lĩnh vực bảo đảm cho bộ phận, đoàn viên, CNLĐ tại khu công nghiệp. Đặc biệt, năm 2018, từ sự hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Các Khu Công nghiệp tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh tổ chức 2 lớp tuyên truyền mô hình “Bảo đảm an ninh trật tự”, phòng, chống ma túy, tuyên truyền về chế độ bảo hiểm xã hội cho 155 đoàn viên, CNLĐ.

Mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự tại khu công nghiệp” góp phần thực hiện hiệu quả phòng, chống tội phạm tại khu công nghiệp. Ảnh: K.N

              Công đoàn Các khu công nghiệp phối hợp với Công an huyện Châu Thành tổ chức tuyên truyền về an ninh trật tự cho 8 công đoàn cơ sở doanh nghiệp với 12 lượt phát loa truyền thanh, có 8.292 lượt đoàn viên, CNLĐ nghe. Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh cùng công đoàn cơ sở công ty phối hợp với 2 công ty trong khu công nghiệp tổ chức nhiều lớp tuyên truyền pháp luật lao động, công đoàn, đối thoại về bảo hiểm xã hội, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự với 202 đoàn viên, CNLĐ tham dự, phát 1.250 tờ rơi về an toàn giao thông, phòng, chống dịch Covid-19 tuyên truyền đến người lao động. Ngoài ra, còn tuyên truyền trong CNLĐ phòng, chống tình trạng tín dụng đen lãi nặng, công đoàn cơ sở tranh thủ với Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng thực hiện công tác chăm lo đời sống CNLĐ, kết quả xem xét cho 250 đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn số tiền trên 2,5 tỉ đồng với lãi suất thấp nhằm giải quyết khó khăn, ổn định cuộc sống, CNLĐ an tâm sản xuất, không tham gia vay tiền tín dụng đen lãi nặng ngoài xã hội.

                Chị Trần Thanh Thúy, ngụ ấp Ba Rinh, xã Đại Hải, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) là công nhân của Công ty TNHH BroadPeak, Khu Công nghiệp An Nghiệp chia sẻ: “Công nhân chúng tôi vào xưởng làm việc rất sớm, tan ca về tới phòng trọ đã tối mịt, tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức để hôm sau đi làm, nên hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Thời gian qua, công đoàn công ty tôi đang làm việc phối hợp với Công đoàn Các khu công nghiệp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nên kiến thức pháp luật của công nhân ngày càng được nâng lên. Ngoài ra, khu công nghiệp tập trung đông người lao động nên tình hình an ninh trật tự khá phức tạp, nhưng được các cấp, các ngành tuyên truyền thường xuyên, công nhân chúng tôi đã nhận biết, cảnh giác với các loại tội phạm, đặc biệt là tín dụng đen”.

                Để kịp thời nắm chặt tình hình diễn biến tư tưởng của đoàn viên, CNLĐ, Công đoàn Các khu công nghiệp yêu cầu các công đoàn cơ sở cử cán bộ công đoàn tham gia mạng lưới cán bộ Công đoàn thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp để nắm diễn biến tình hình và tuyên truyền, vận động CNLĐ về hoạt động công đoàn, công tác giữ gìn an ninh trật tự tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp trong thời gian tới, có trên 2.500 lượt thông tin, chia sẻ những tin tức bổ ích về tình hình an ninh trật tự, đề xuất về công tác đảm bảo an ninh trật tự khu công nghiệp.

                Đồng chí Phan Tấn Phong - Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Qua triển khai công tác tuyên truyền về mô hình "Đảm bảo an ninh trật tự tại khu công nghiệp" trong CNLĐ tại khu công nghiệp đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức của người lao động trong việc chấp hành pháp luật, phòng, chống tội phạm, nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu và các thế lực thù địch, tránh bị lôi kéo, xúi giục, vi phạm pháp luật hoặc tham gia vào các tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, hạn chế các trường hợp vi phạm pháp luật trong CNLĐ tại khu công nghiệp tỉnh. Thời gian tới, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp hoạt động giữa công an và công đoàn cơ sở trong việc thực hiện tốt mô hình này”.

K.N


văn bản mới
liên kết web