TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp Sóc Trăng tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật
Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Công văn số 71/CV-CĐ ngày 27.10.2023 về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.

Theo đó, Công văn số 71 /CV-CĐ đề nghị Tổ trưởng Tổ công đoàn chú trọng triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 9.11, tuyên truyền sự hình thành, mục đích, ý nghĩa về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng các hình thức phù hợp; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong công đoàn viên.

Ngoài ra, các công đoàn viên thuộc CĐCS Sở Tư pháp đã tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với công tác chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý… góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, từ đó lan tỏa sâu rộng để tất cả các ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật.

 

CĐCS Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh. Ảnh: CĐCS Sở Tư pháp

 

Đồng thời, Ban Chấp hành CĐCS Sở Tư pháp đã đăng tải các khẩu hiệu Ngày Pháp luật trên Trang Facebook “Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng” để tuyên truyền tuyên truyền sự hình thành, mục đích, ý nghĩa về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật của CĐCS Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng đã góp phần tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật; nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật trong xã hội, văn hoá pháp lý cho mỗi cá nhân trong cộng đồng.

PHƯƠNG ANH


liên kết web