TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024
Chiều ngày 06/02/2024, Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 với sự tham dự của toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại BHXH tỉnh. Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm: ông Đàm Lực Sĩ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng, ông Lâm Thanh Thiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, ông Nguyễn Hoàng Các – UV.BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh.

Năm 2023, BHXH tỉnh Sóc Trăng tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trong bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh nhà vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành liên quan, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, BHXH tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện mọi chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ do BHXH Việt Nam giao, góp phần ổn định tình hình chính trị, kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Ngay từ đầu năm BHXH tỉnh đã phát động phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước của Ngành BHXH với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả”. Ngoài PTTĐ yêu nước, BHXH tỉnh cũng đã quan tâm phát động các PTTĐ nước rút, PTTĐ theo chuyên đề…. Qua đó đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các tập thể, cá nhân năng động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của ngành và địa phương giao, xây dựng đơn vị đoàn kết, trong sạch vững mạnh; đổi mới tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ, hướng tới mục tiêu thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/TW Trung ương 7 khoá XII về cải cách chính sách BHXH.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tính đến hết ngày 31/12/2023, toàn tỉnh đã thu được 2.459.348 triệu đồng, tăng 226.792 triệu đồng (tương đương 10,16%) so với cùng kỳ năm 2022, đạt 100,78% kế hoạch của BHXH Việt Nam giao. Bên cạnh công tác thu, công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cũng được đơn vị quan tâm, đảm bảo kịp thời, chính xác, an toàn tới tay người hưởng. Trong năm đã giải quyết chi trả các chế độ BHXH, BHYT tổng số tiền 2.606.918 triệu đồng, chiếm 104,32% dự toán BHXH Việt Nam giao. Trong năm cũng đã thẩm định chi phí KCB BHYT của 28 cơ sở y tế với 2.662.398 lượt KCB (tăng 25,67% so với năm 2022), với tổng số tiền bảo hiểm thanh toán là 863.430 triệu đồng (tăng 17,58% so với năm 2022), chiếm tỷ lệ 102,19% so với dự toán được giao tại Quyết định số 877/QĐ-TTg, ngày 20/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không ngừng được mở rộng, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 71.959 người, so với năm 2022 tăng 1.904 người (tương đương 2,72%), đạt 100,13% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tổng số người tham gia BHTN là 64.448 người, so với năm 2022 tăng 1.809 người (tương đương 2,89%), đạt 100,60% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tổng số người tham gia BHYT là 1.161.551 người, so với năm 2022 tăng 38.000 người (tương đương 3,38%), đạt 101,07% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tỷ lệ bao phủ đạt 96,89%. Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 18.508 người, so với năm 2022 tăng 4.263 người (tương đương 29,93%), đạt 104,77% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với thực tế tại địa phương và đối tượng tuyên truyền, trong đó tăng cường hình thức tuyên truyền trực tiếp, đối thoại với Nhân dân và người lao động; qua đó từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhất là đối với người sử dụng lao động, người lao động cũng như người dân về chính sách BHXH, BHYT.
Hội nghị cũng lắng nghe một số báo cáo về công tác tài chính, quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh, kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp của viên chức về tình hình thực hiện PTTĐ, những kiến nghị, biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động BHXH tỉnh. Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ cũng đã ký kết giao ước thi đua nặm 2024 dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo cơ quan, Lãnh đạo Đảng ủy và Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Đàm Lực Sĩ – Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng đề nghị phát huy những kết quả đạt được của năm 2020, mỗi viên chức cần phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong phục vụ Nhân dân và người lao động trong thực thi nhiệm vụ, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng, đáp ứng sự hài lòng của cán bộ, Nhân dân, góp phần cùng toàn Ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu mà BHXH Việt Nam và địa phương giao.

                                                                                                 
BHXH tỉnh Sóc Trăng


liên kết web