XUÂN TÂN SỬU 2021 XUÂN TÂN SỬU 2021

Vissza
Đẩy mạnh công tác chăm lo lợi ích cho đoàn viên gắn với công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở
LĐLĐ huyện Trần Đề hiện có 92 CĐCS, nghiệp đoàn với 3.737 đoàn viên/ 3.738 lao động; trong đó có 1.063 đoàn viên/ 1.063 lao động nữ. Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II Công đoàn huyện, Nghị quyết Đại hội lần thứ X Công đoàn tỉnh và Nghị quyết lần thứ III Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 Ban Chấp hành LĐLĐ huyện tập trung một trong ba khâu đột phá đó là “Đẩy mạnh công tác Chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn, gắn với công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” đồng thời tiếp tục chỉ đạo CĐCS thực hiện “Mỗi Công đoàn cơ sở, gắn với một lợi ích đoàn viên”

           Trong chỉ đạo thực hiện luôn đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, cùng với sự linh hoạt của các CĐCS, NĐCS kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNLĐ để đề ra những giải pháp thiết thực đáp ứng được nhu cầu của đoàn viên, CNVCLĐ. Song song đó Công đoàn phải đã mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong CB ĐV CNVCLĐ làm nồng cốt trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia cùng với chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp đảm bảo cho 2.631 người lao động điều được tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tham gia xét nâng lương cho 571 cán bộ, công chức, viên chức; trong đó trước thời hạn 76 trường hợp; nâng lương đúng niên hạn là 495 trường hợp.

           Trong năm 2020, Công đoàn huyện chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức 21 cuộc đối thoại tại nơi làm việc, 100% Công đoàn cơ sở hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; qua đó nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong năm, Công đoàn đề xuất cải thiện, nâng cao điều kiện làm việc cho đoàn viên, NLĐ, ở các công ty, doanh nghiệp có 228 lượt người lao động được khám sức khỏe định kỳ. Với tinh thần “tương thân, tương ái”. Tổ chức Công đoàn đã kết nối cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội ở từng Công đoàn cơ sở, thể hiện được tinh thần, trách nhiệm, chung tay vì lợi ích đoàn viên, Liên đoàn Lao động huyện cùng với các Công đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, tặng 2.480 phần quà cho cán bộ, đoàn viên người lao động, con công nhân và gia đình đoàn viên gặp khó khăn với số tiền 380.000.000 đồng; LĐLĐ huyện tổ chức trao 105 phần quà trị giá 37.500.000 đồng, vận động Chủ Doanh nghiệp đối ứng 45 phần quà với số tiền 16.500.000 đồng cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Vận động đoàn viên, cán bộ, giáo viên đóng góp hỗ trợ cùng gia đình để lo hậu sự cho 4 đoàn viên qua đời với số tiền 58.820.000 đồng, từ mô hình này được nhân rộng đến 44 Công đoàn cơ sở được cán bộ, đoàn viên tích cực đóng góp, với tinh thần tương thân, tương ái; đồng thời xét đề nghị quỹ mái ấm Công đoàn tỉnh hỗ trợ cho 5 đoàn viên xây dựng mới 5 căn nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 200.000.000 đồng;

         Từ đó, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động không chỉ yên tâm trong công tác mà còn phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sức sáng tạo, nhiệt huyết, chung sức vì mục tiêu chung hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đơn vị đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đây cũng thể hiện được một trong 3 khâu đột phá về “Đẩy mạnh công tác Chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn, gắn với công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”.

          Từ thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, công nhân lao động đã tác động trực tiếp đến người lao động, người lao động đã thấy được quyền lợi của mình khi tham gia vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; đồng thời với trách nhiệm của các đồng chí cán bộ Công đoàn từ huyện đến cơ sở đã tạo nhiềm tin của doanh nghiệp, của người lao động với tổ chức Công đoàn, tự nguyện làm đơn xin gia nhập Công đoàn. Kết quả năm 2020 phát tiển đoàn viên mới 82/60 đoàn viên, đạt 136,67% chỉ tiêu tỉnh giao, góp phần cùng với Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện đạt một trong 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh đề ra.

Trần Thế - LĐLĐ huyện Trần Đề


văn bản mới
liên kết web