XUÂN TÂN SỬU 2021 XUÂN TÂN SỬU 2021

Vissza
Một năm nhìn lại công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ huyện Mỹ Xuyên
Trong năm qua cùng với sự phát triển kinh tế -văn hóa, xã hội, lực lượng công nhân viên chức lao động trong huyện không ngừng lớn mạnh. Tính đến cuối năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện quản lý 95 công đoàn cơ sở (trong đó khu vực ngoài nhà nước 06 cơ sở) với trên 3.200 CNVCLĐ. Chất lượng đội ngũ CNVCLĐ được nâng lên nhiều mặt: tuổi đời trẻ, được đào tạo cơ bản, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, có tay nghề, khả năng tiếp cận và áp dụng công nghệ hiện đại. Đại đa số CNVCLĐ có phẩm chất, đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng, ủng hộ và quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, mong muốn được học tập để nâng cao trình độ mọi mặt, ổn định việc làm, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất. Tuy nhiên, dưới tác động của cơ chế thị trường và ảnh hưởng tình hình khó khăn chung của đất nước, việc học tập và tìm hiểu pháp luật ở một số bộ phận CNVCLĐ còn hạn chế, nhất là khu vực ngoài nhà nước.

           Nhằm từng bước nâng cao chất lượng phổ biến tuyên truyền pháp luật trong CNVCLĐ ở các công đoàn cơ sở trực thuộc, đồng để kịp thời đáp ứng tình hình phát triển chung của xã hội ngày nay; đòi hỏi tổ chức Công đoàn các cấp đặc biệt tổ chức CĐCS là nơi trực tiếp gần gủi với đoàn viên và CNVCLĐ phải từng bước đổi mới nội dung và hình thức nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, từng bước nâng cao kiến thức pháp luật trong CNVCLĐ để nhằm thực hiện tốt hơn chức năng cơ bản của tổ chức Công đoàn đó là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ngày càng tốt hơn, để nhằm thu hút CNVCLĐ vào tổ chức Công đoàn.

Tuyên truyền đối thoại với người lao động về chính sách BHXH, BHYT

         Xác định được tầm quan trọng trên, trong năm qua BTV LĐLĐ huyện Mỹ xuyên đã nghiêm túc triển khai thực Nghị quyết 4b của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ” và Nghị quyết 03 của BCH LĐLĐ tỉnh về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ”. BTV LĐLĐ huyện đã đề ra chương trình hành động thực hiện nghị quyết từng  giai đoạn cụ thể với những nội dung chủ yếu là hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên, CNVCLĐ làm đối tượng vận động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, xác định chủ đề, nội dung phổ biến pháp luật, lựa chọn những nội dung liên quan đến người sử dụng lao động và CNVCLĐ, đồng thời phân công ủy viên BCH chịu trách nhiệm chỉ đạo theo dõi và trực tiếp tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật tại một số đơn vị, làm điểm chỉ đạo để rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình ở các đơn vị khác trong huyện; trong năm, các CĐCS, các cấp công đoàn chủ động đề xuất hình thức triển khai "Ngày pháp luật" phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đơn vị như: Tổ chức học tập, tọa đàm, hội thi, cấp phát tờ rơi, tờ gấp các thông tin, quy định pháp luật mới ban hành... tập trung vào các văn bản pháp luật như: Bộ Luật Lao động; Luật Công đoàn (sửa đổi) 2012; Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật BHXH; Luật BHYT; Luật giao thông đường bộ, luật bình đẳng giới; Luật phòng chống gia đình; Pháp lệnh KHHGĐ; Luật phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS, Luật Bảo vệ môi trường, Quy chế dân chủ cơ quan, đơn vị,.. để truyền tải các nội dung của pháp luật tới người lao động, qua đó đã tổ chức được 257 cuộc có trên 10.000 lượt CNVCLĐ tham gia.

             Thường xuyên củng cố, kiện toàn mạng lưới, cộng tác viên làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Tổ chức tập huấn, cử tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thời gian qua có 217 lượt tham gia, đã tổ chức được 04 cuộc tuyên truyền về Luật Công đoàn năm 2012, Bộ Luật Lao động năm 2020 (sửa đổi) cho các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch các CĐCS; tuyên truyền về pháp luật, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, Luật giao thông trong công nhân lao động tại các công ty có trên 100 lượt người tham dự. Phối hợp các ngành Tư pháp, Phòng LĐ-TBXH huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, CCVC-LĐ trên địa bàn huyện, có trên 1.000 lượt người tham dự. Qua đó đã chỉ đạo các CĐCS tổ chức triển khai học tập trong đoàn viên, CNVCLĐ 87 cuộc có 2.856 đoàn viên, CNVCLĐ tham dự đạt 98,41%.

               Qua một năm triển khai, nhờ bám sát tình hình cơ quan, đơn vị và hình thức tuyên truyền phù hợp nên hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người CNVCLĐ khá rõ nét qua đó đã có trên 98% CNVCLĐ đã được tuyên truyền  phổ biến những quy định của pháp luật liên quan, nâng tỷ lệ CNVCLĐ được tiếp cận các chính sách pháp luật của nhà nước từ 90% trước đây lên trên 98% tổng số CNVCLĐ trong toàn huyện. Từ đó tỷ lệ CĐCS đạt Hoàn thành tốt, Hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ hàng năm tăng từ 90 % nay đạt 97%, không có đơn vị yếu kém.

                Nhìn chung, đa số đội ngũ cán bộ Công đoàn đã có sự chuyển biến về nhận thức, tham mưu đưa nội dung Nghị quyết vào chương trình hoạt động hàng năm để thực hiện. Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức "Ngày pháp luật" định kỳ mỗi tháng một lần vào thời gian, địa điểm phù hợp. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của các cấp công đoàn, giúp cho người lao động, người sử dụng lao động hiểu biết về chế độ, chính sách pháp luật. Từ đó nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Minh Trí - LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên


Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối
văn bản mới
liên kết web