XUÂN TÂN SỬU 2021 XUÂN TÂN SỬU 2021

Takaisin
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên
Khu Công nghiệp An Nghiệp tỉnh Sóc Trăng hiện có 26 doanh nghiệp đăng ký và đã đi vào hoạt động với 17.680 công nhân lao động, chủ yếu trên các lĩnh vực, ngành nghề như: Thủy sản, may mặc, giày da,… Thời gian qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở còn những khó khăn, hạn chế như: số lượng đoàn viên, CNLĐ thường xuyên biến động giảm, chủ yếu là các doanh nghiệp chế biến thủy sản hoạt động có tính cách mùa vụ do lượng nguyên liệu đầu vào ít nên nhu cầu lao động không cao; vai trò của đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở một số doanh nghiệp chưa quan tâm công tác tuyên truyền, thiếu quyết tâm phối hợp với chủ doanh nghiệp trong việc phát triển đoàn viên; một số doanh nghiệp do tình hình sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, thua lỗ, chưa tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động, cụ thể là vận động tuyên truyền phát triển đoàn viên mới, ngoài ra, tình trạng một số doanh nghiệp chưa báo cáo thực chất số lao động thời vụ, công nhật; lãnh đạo doanh nghiệp né tránh, trì hoãn, thậm chí không tạo điều kiện cho người lao động thành lập, gia nhập tổ chức Công đoàn,..

            Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-LĐLĐ, ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về phát triển đoàn viên và Quyết định số 109/QĐ-LĐLĐ, ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên giai đoạn 2018-2023. Công đoàn các khu công nghiệp xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; làm tốt công tác phát triển đoàn viên nhằm để thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, ngay từ đầu năm công đoàn các khu công nghiệp đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Đ/c Lục Bích Phúc, Phó Chủ tịch TT LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch công đoàn Các Khu Công nghiệp tỉnh trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH hoá chất HS Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng

          Để góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở theo Nghị quyết của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đề ra. Ban Chấp hành công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã có các biện pháp, cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở như sau:

           - Thứ nhất: thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, BHXH tỉnh, Sở LĐ, TB & XH tỉnh…tiến hành khảo sát, kiểm tra, giám sát hàng năm kết hợp nắm bắt tình hình CNLĐ và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, việc tham gia đóng BHXH, hợp đồng lao động, nắm vững số doanh nghiệp đủ điều kiện để tiếp cận tuyên truyền hướng dẫn phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xem đây là một trong các chỉ tiêu xét khen thưởng cuối năm.

         - Thứ hai: đa dạng nhiều phương thức, cách làm về công tác tuyên truyền, vận động gắn với chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở, bồi dưỡng nghiệp vụ để phát huy năng lực, vai trò thủ lĩnh của đ/c Chủ tịch công đoàn cơ sở trong công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên.

       - Thứ ba: Tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên, CNLĐ phát huy tính tích cực trong lao động sản xuất như lao động giỏi, lao động sáng tạo, năng suất lao động tăng cao góp phần cho doanh nghiệp phát triển bền vững, bên cạnh tổ chức công tác chăm lo đời sống, văn hóa, thể thao cho CNLĐ tại công đoàn cơ sở để người sử dụng lao động thấy được việc làm thiết thực, hiệu quả của tổ chức công đoàn và tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.

       - Thứ tư: Tăng cường triển khai các chương trình phúc lợi từ các đối tác ký kết với tổ chức công đoàn nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, tạo sự khác biệt giữa đoàn viên công đoàn và người lao động chưa là đoàn viên, từ đó thu hút người lao động tham gia tổ chức công đoàn. Qua việc kiên trì, khéo léo và thực hiện đồng bộ các giải pháp; năm 2020 đã thành lập 4/2 Công đoàn cơ sở đạt và vượt 150 % chỉ tiêu tỉnh giao, phát triển 3.305/2.000 đoàn viên (đạt 165% chỉ tiêu tỉnh giao), hiện có 16.427 đoàn viên/17.680 CNLĐ.

         Với phương châm “ở đâu có công nhân, ở đó có công đoàn”, trong thời gian tới, công đoàn các khu công nghiệp sẽ tiếp tục đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở, chú trọng thực hiện tốt việc thương lượng, đối thoại, nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể; tuyên truyền giúp doanh nghiệp hiểu được Luật công đoàn, vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong xây dựng đội ngũ công nhân, lao động lớn mạnh và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, kiểm tra, giám sát kết hợp với nắm tình hình công nhân, lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động của doanh nghiệp liên quan đến bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động…để kịp thời vận động, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tốt việc chăm lo người lao động, đồng thời giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

         Với những giải pháp cụ thể cùng với kinh nghiệm rút ra trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện, công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở của công đoàn các khu công nghiệp trong những năm tới sẽ tiếp tục đạt kết quả khả quan.

Duy Khánh - Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh


văn bản mới
liên kết web