XUÂN TÂN SỬU 2021 XUÂN TÂN SỬU 2021

Takaisin
Hiệu quả từ việc chia Cụm thi đua các CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS nhằm thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn, thu hút đông đảo người lao động gia nhập tổ chức công đoàn, xây dựng CĐCS vững mạnh, hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; xuất phát từ quan điểm và mục tiêu đó, Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục duy trì và phát huy vai trò nòng cốt để thúc đẩy việc phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, thực hiện đồng bộ các chức năng của công đoàn, chú trọng việc thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả.

            Công đoàn Viên chức tỉnh đang quản lý 63 CĐCS, với 3.599 đoàn viên/3.607 CB,CCVC,LĐ, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua ở các CĐCS trực thuộc, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh chia các CĐCS trực thuộc thành 04 Cụm thi đua và hướng dẫn hoạt động. Thông qua việc phân chia Cụm thi đua, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của CĐCS trong công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị, ngành; làm cơ sở cho việc đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động công đoàn.

               Các Cụm thi đua xây dựng tiêu chí thi đua và thang điểm; ký kết giao ước thi đua tùy theo đặc điểm, tình hình thực tế của các đơn vị trong Cụm; tổ chức kiểm tra chéo lẫn nhau trong quá trình thực hiện. Việc chia Cụm thi đua được các CĐCS và đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng, nội dung thi đua tập trung vào việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, chăm lo tốt đoàn viên, CB,CCVC,LĐ và tổ chức tốt các hoạt động xã hội từ thiện, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn. Các Cụm thi đua tổ chức giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020); thi hát karaoke; thi tìm hiểu kiến thức về hoạt động công đoàn và công tác nữ công nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phối hợp tổ chức Hội thao chào mừng ngày truyền thống của ngành…

Đồng chí Nguyễn Quốc Hưng, Cụm Trưởng Cụm 1 trao giải cho các đơn vị.

              Bước đầu cho thấy, việc chia Cụm thi đua đã mang lại hiệu quả, phù hợp với điều kiện hoạt động của các CĐCS, nhiều hoạt động được tổ chức, tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi và gắn kết giữa các CĐCS, đoàn viên, CBCCVC,LĐ, tập hợp người lao động gia nhập vào tổ chức công đoàn, tích cực tham gia hoạt động của CĐCS. Đội ngũ cán bộ CĐCS nhiệt tình, được đoàn viên tín nhiệm, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CBCCVC,LĐ. Hoạt động CĐCS có nhiều thuận lợi, các nội dung hoạt động được triển khai khá toàn diện, đã thu hút 70 lao động gia nhập tổ chức công đoàn; 100% CĐCS có quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành công đoàn với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực hiện đúng chủ trương hướng về cơ sở của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Kết quả, các Cụm thi đua tổng kết, đánh giá, bình xét và đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh 13 CĐCS “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020.

            Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, một vài CĐCS chưa quan tâm công tác tuyên tuyền, vận động CB,CCVC,LĐ tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua; tự chấm điểm đánh giá, phân loại chất lượng CĐCS chưa sát với thực chất hoạt động của CĐCS; đội ngũ cán bộ CĐCS chủ yếu kiêm nhiệm, ít có điều kiện nghiên cứu về nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn. Để việc chia Cụm thi đua đạt hiệu quả hơn, trong thời gian tới cần thực hiện một số nhiệm vụ:

              - Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục hướng dẫn và tạo điều kiện để các CĐCS chủ động tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua.

         - CĐCS quan tâm hơn nữa công tác tuyên tuyền, vận động CB,CCVC,LĐ tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh.

               - Thường xuyên đổi mới về nội dung và hình thức trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; tự chấm điểm đánh giá, phân loại chất lượng CĐCS đúng với thực chất hoạt động của CĐCS.

Công đoàn Viên chức tỉnh Sóc Trăng


văn bản mới
liên kết web