XUÂN TÂN SỬU 2021 XUÂN TÂN SỬU 2021

Takaisin
Kết quả bước đầu của công tác quản lý đoàn viên qua phần mềm
Việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên là chủ trương lớn của Tổng LĐLĐ Việt Nam nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đoàn viên, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống công đoàn trong việc nắm bắt quá trình biến động và phát triển của tổ chức công đoàn, tạo mối liên kết chặt chẽ và giảm bớt các thủ tục hành chính văn bản trong điều hành và quản lý chung.

         Thực hiện chỉ tiêu của Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng về triển khai và cập nhật dữ liệu phần mềm trong quản lý đoàn viên. Công đoàn ngành Y tế đã tổ chức tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ công đoàn cơ sở, gồm các đồng chí Chủ tịch và cán bộ phụ trách quản lý đoàn viên. Để giúp cán bộ Công đoàn nhanh chóng tiếp cận, Công đoàn ngành đã xây dựng video clip hướng dẫn quy trình cập nhật đoàn viên lên phần mềm. Ngoài ra, đó còn hướng dẫn trực tiếp qua ứng dụng Ultra TeamViewer đối với các đơn vị gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Nhờ đó, cán bộ công đoàn các cấp đã được tiếp cận và sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên hiệu quả hơn, góp phần quản lý đoàn viên một cách chặt chẽ, đúng quy định và nâng cao hiệu quả công tác quản lý đoàn viên.

          Sau khi tổ chức tập huấn, Công đoàn ngành Y tế đã triển khai cho các đơn vị tiến hành thực hiện quản lý đoàn viên theo phần mềm mới, giao chỉ tiêu cho các đơn vị và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện.

        Tính đến nay, đã có 23/23 công đoàn cơ sở tạo tài khoản và cập nhật dữ liệu đoàn viên, thực hiện cập nhật thông tin được 4.225 đoàn viên công đoàn lên phần mềm quản lý (đạt 91,7%) theo chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao trong năm 2020.
          Mặc dù, Chương trình quản lý thẻ đoàn viên còn chưa hoàn chỉnh, cần phải cập nhật bổ sung thêm nhưng có thể nói việc áp dụng phần mềm quản lý đoàn viên bước đầu đã hiện đại hóa việc quản lý thông tin thay cho việc quản lý thủ công bằng sổ sách trước đây giúp cho Công đoàn ngành theo dõi và cập nhật kịp thời tình hình tăng, giảm đoàn viên với trên 4.225 đoàn viên sinh hoạt tại các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến huyện và các trạm y tế. Cán bộ công đoàn cơ sở sử dụng phần mềm này có thể nắm chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng đoàn viên đang sinh hoạt tại công đoàn mình, giúp công đoàn cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp; làm dữ liệu cho việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn nhằm thực hiện tốt chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn; đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý đoàn viên.

Công đoàn ngành Y tế Sóc Trăng


liên kết web