TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Liên đoàn Lao động huyện Cù Lao Dung tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH
Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động huyện Cù Lao Dung tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (Khóa X) “Về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ, ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam “Về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010- 2020).

               Đến dự hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Loan - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, các CĐCS trực thuộc.

           

Đ/c Trần Dũng Kiệt - Chủ tịch LĐLĐ huyện trao Bằng khen cho các chị em đoàn viên đạt thành tích

            Hội nghị đã đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, biện pháp khắc phục từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới về công tác vận động nữ CNVCLĐ góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Hội nghị cũng đã chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay trong chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ.

              Nhân dịp này, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện tặng giấy khen cho 07 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ.

                                                                       LĐLĐ huyện Cù Lao Dung