TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Hội nghị triển khai quyết toán tài chính năm 2023
Sáng ngày 14.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị triển khai quyết toán tài chính năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí Ban Tài chính, Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh; các đồng chí Chủ tịch, Kế toán Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành và tương đương.
Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Phúc, Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh triển khai Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ ngày 12/12/2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng, đối với Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương sẽ thực hiện khoá sổ kế toán và chốt số liệu tài chính năm 2023 vào ngày 31/12/2023. Đối chiếu, xác định số kinh phí công đoàn (KPCĐ) còn phải thu của các đối tượng phải đóng KPCĐ thuộc phân cấp thu của đơn vị, số ĐPCĐ còn phải thu của CĐCS trực thuộc, tài chính công đoàn cấp trên quản lý trực tiếp còn phải cấp cho đơn vị. Đồng thời đối chiếu, xác định số KPCĐ còn phải cấp cho CĐCS trực thuộc và số tài chính công đoàn còn phải nộp cấp trên quản lý trực tiếp.
 

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo

Hạch toán điều chỉnh, bổ sung (nếu có) số phải thu ĐPCĐ (TK 0161) và số phải thu KPCĐ (TK 0162). Đồng thời, căn cứ số thực thu KPCĐ (TK 337862) và ĐPCĐ (TK 3378632) năm 2023 để hạch toán giảm số phải thu trên TK 0161 và TK 0162. 
Thực hiện công tác kiểm kê tài sản, CCDC lâu bền đang sử dụng theo quy định. Đôn đốc các công đoàn cơ sở trực thuộc lập Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023. Thực hiện kiểm tra, phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 cho công đoàn cơ sở trực thuộc. Lập báo cáo quyết toán của cấp mình và tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính công đoàn của công đoàn cơ sở trực thuộc gửi về Liên đoàn Lao động tinh (qua Ban Tài chính) trước ngày 28/02/2024. Bên cạnh đó, các đơn vị cần thực hiện đầy đủ các hồ sơ và phương thức nộp báo cáo quyết toán năm 2023, các nội dung gửi kèm báo cáo quyết toán theo kế hoạch đề ra. 

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc thực hiện và chỉ đạo cấp dưới thực hiện công tác quyết toán tài chính công đoàn năm 2023; Hỗ trợ công đoàn các cấp hướng dẫn lập và phê duyệt quyết toán của đơn vị cấp dưới đảm bảo thời gian và chất lượng báo cáo theo quy định. 

Ngô Thanh Phúc - UVBTV, Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng


liên kết web