VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

返回
Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc hợp đồng lao động.
Tập tin đính kèm

văn bản mới
liên kết web