TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

返回
Tổ chức thành công đại hội điểm công đoàn cấp cơ sở
Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, đoàn viên, công nhân, người lao động trong toàn tỉnh Sóc Trăng. Đến nay, công đoàn cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội điểm.

Qua quá trình tổ chức đại hội đã chỉ ra những kinh nghiệm để tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng là một trong những đơn vị được Liên đoàn Lao động tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Đại hội đã diễn ra trang trọng vào ngày 27/2 nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, nội dung theo quy định. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 11 đồng chí và bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn tại đại hội. Đại hội cũng bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Thu Trang - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng cho biết, để đại hội được tổ chức thành công tốt đẹp, được sự hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh, chúng tôi đã chuẩn bị công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới, nội dung văn kiện cũng như hình thức tổ chức từ rất sớm, đảm bảo đúng quy trình và quy định. Sau đại hội, công đoàn đã nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ để gửi Liên đoàn Lao động tỉnh công nhận ban chấp hành khóa mới. Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới cũng tổ chức họp để phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí. Sau đó, từng bước cụ thể hóa mục tiêu, các chỉ tiêu nghị quyết của nhiệm kỳ mới đã được thống nhất đề ra trong đại hội vừa qua.

Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, đại hội công đoàn các cấp sẽ đánh giá đúng thực trạng phong trào công nhân và hoạt động công đoàn 5 năm qua; phân tích, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh đã đề ra. Từ đó, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải dựa trên dự báo sát, đúng tình hình, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội đảng cùng cấp. Đặc biệt là việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; nghiên cứu xây dựng các chương trình đột phá, chương trình hành động mang tính nhiệm kỳ.


Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi  nhiệm kỳ 2023 - 2028.


Thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chọn Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng làm điểm chỉ đạo đại hội điểm công đoàn cơ sở. Ngoài ra còn chọn Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng và Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Công trình đô thị bầu trực tiếp chủ tịch tại đại hội. Mỗi huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành và tương đương cũng chọn 3 đơn vị chỉ đạo theo 3 loại hình công đoàn cơ sở: trường học, cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp. Sau đại hội điểm tiến hành họp rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, chỉ đạo đại hội công đoàn cơ sở, để các đơn vị còn lại tổ chức thành công đại hội.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, nhằm chuẩn bị, hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2023 - 2028; đồng thời hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp; hướng dẫn các nội dung về văn kiện đại hội. Các đơn vị tổ chức đại hội điểm đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, tinh thần chỉ đạo của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đảm bảo đúng tiến độ về thời gian, việc chuẩn bị nhân sự theo quy định, văn kiện được xây dựng cụ thể, sát với tình hình thực tế của đơn vị. Quá trình chuẩn bị đại hội, ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cơ sở báo cáo cấp ủy đảng và công đoàn cấp trên trực tiếp; tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn. Đồng thời, đề nghị chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động có sự phối hợp để giải đáp kiến nghị của đoàn viên, đại biểu tại đại hội công đoàn cơ sở. Nhìn chung, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động các đơn vị đều rất quan tâm đến công tác chuẩn bị đại hội, từ khâu chuẩn bị văn kiện đến công tác nhân sự, xin ý kiến cấp trên, chọn ngày đại hội đến quá trình diễn ra đại hội.

Đến nay, công đoàn cơ sở đã tổ chức đại hội điểm thành công. Theo kế hoạch, đại hội công đoàn cơ sở sẽ tổ chức dứt diểm vào ngày 31/5/2023. Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức sau khi hoàn thành đại hội công đoàn cấp cơ sở và xong trước ngày 31/7/2023. Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng dự kiến tổ chức trong quý III năm 2023. Để tiến tới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XI tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Để tiến tới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XI tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn cho biết thêm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Tập trung chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong đó khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội để lấy ý kiến đoàn viên, công nhân lao động và các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh; xây dựng đề án và thực hiện quy trình nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Liên đoàn Lao động tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước khi tổ chức đại hội. Làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong, sau đại hội, phát động thi đua, xây dựng công trình sản phẩm chào mừng đại hội cụ thể, thiết thực...

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ công đoàn trên địa bàn tỉnh, công tác chuẩn bị cho đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đang được tiến hành chu đáo, bảo đảm theo kế hoạch, tiến độ đề ra.

THIỆN HẢI


văn bản mới
liên kết web