TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM -> MÔ HÌNH, CÁCH LÀM MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM -> MÔ HÌNH, CÁCH LÀM MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

返回
Mô hình "Túi bảo quản hữu ích"
Tháng 8 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã ra Quyết định phê duyệt Kế hoạch số 147/KH-PTP ngày 24/7/2019 về thực hiện mô hình “Túi bảo quản hữu ích” trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.

         “Túi bảo quản hữu ích” được làm bằng chất liệu giấy bìa cứng, kích cỡ (32cm x 24cm), trên bề mặt bìa có in sẵn thông tin hướng dẫn các thủ tục hành chính của lĩnh vực Hộ tịch trong nước và Hộ tịch có yếu tố nước ngoài; thông tin số điện thoại; đường dây nóng, email của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. “Túi bảo quản hữu ích” sẽ phát cho người dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính ở lĩnh vực hộ tịch.

Mẫu "Túi bảo quản hữu ích"

         Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, qua hơn 03 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đã đạt được những kết quả quan trọng, trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch được cải cách mạnh mẽ, đơn giản hóa và cắt giảm nhiều giấy tờ không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Công tác tuyên truyền về Luật Hộ tịch cũng được quan tâm thực hiện thường xuyên, tuy nhiên kết quả mang lại chưa cao. Trong các năm qua, hồ sơ đăng ký hộ tịch quá hạn còn chiếm tỷ lệ cao so với tổng hồ sơ đăng ký trong năm. Do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan khác nhau, trong đó có một phần là do người dân chưa biết được thời hạn phải thực hiện đăng ký một số loại việc hộ tịch như khai sinh, khai tử hoặc còn lúng túng về thủ tục đăng ký và cơ quan có thẩm quyền đăng ký; chưa xác định được cơ quan liên hệ tư vấn, giải đáp thắc mắc về trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch, ...

Người dân hài lòng về thủ tục, thời gian... khi thực hiện mô hình

         Nhằm đáp ứng yêu cầu trên, Phòng Tư pháp đã xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Túi bảo quản hữu ích” tại Ủy ban nhân dân thành phố và 10 phường, với số lượng túi được phê duyệt là 5.500 túi. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 01/9 - 15/12/2019. Qua đó, đã góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước về đăng ký và quản lý hộ tịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tiếp cận các thông tin về đăng ký hộ tịch một cách dễ dàng hơn, đẩy mạnh tuyên truyền về trách nhiệm đăng ký hộ tịch, thời hạn và thủ tục đăng ký.

                                                                   Ngọc Quý
CĐCS Phòng Tư pháp TPST


liên kết web