VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

返回
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng năm 2021
Tập tin đính kèm

văn bản mới
liên kết web