TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

返回
Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Dự án 2 lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp
Chiều ngày 24/3, tại Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Dự án 2 tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các đồng chí: Đoàn Thị Chiến - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; Thạch Minh Hoài - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 dự và chỉ đạo tại đại hội.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Dự án 2 có 48 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Dự án 2 ngày càng đi vào nề nếp, có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, toàn thể đoàn viên công đoàn, viên chức, người lao động đều có tư tưởng ổn định, an tâm công tác. Song song đó, công đoàn tham mưu tốt cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan trong việc thực hiện các chế độ, chính sách, luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, điều kiện lao động, làm việc, duy trì nguồn góp vốn tự nguyện hỗ trợ cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…


Ban Chấp hành  Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Dự án 2 nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội. 


Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý và dự thảo các văn kiện đại hội và văn kiện đại hội cấp trên. Đại hội đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá đúng thực tiễn kết quả công tác công đoàn cơ sở của Ban Quản lý Dự án 2 trong nhiệm kỳ qua; xác định rõ những mặt mạnh, mặt yếu, rút ra các bài học kinh nghiệm quý báu; phát huy trí tuệ tập thể tích cực đóng góp xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với phương châm “đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”, đại hội đã thống nhất biểu quyết mục tiêu cho nhiệm kỳ 2023 - 2028; đồng thời, đề ra các chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức công đoàn và các chỉ tiêu tổ chức công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện. Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Dự án 2, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 5 đồng chí; đồng chí Võ Quốc Tâm tái đắc cử Chủ tịch công đoàn.

QUANG BÌNH


liên kết web