XUÂN KỶ HỢI 2019 XUÂN KỶ HỢI 2019

Back
Chỉ đạo của đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Toàn văn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng tại Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2017

 

           Hôm nay, đến dự Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2017, thay mặt Ban Dân vận, tôi xin gởi đến các đồng chí, quí đại biểu lời chúc mừng tốt đẹp nhất!
           Năm 2017, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến phức tạp, thời tiết diễn biến bất lợi tác động đến kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của toàn Đảng bộ, quân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển khá toàn diện; đời sống của Nhân dân, công nhân, viên chức, người lao động tiếp tục được nâng lên, GRDP thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/năm. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và có tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm thực hiện; an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội cơ bản đảm bảo.
             Đối với Tổ chức Công Đoàn, năm 2017 được Tổng LĐLĐ Việt Nam lựa chọn là “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” nhằm đẩy mạnh các hoạt động hiệu quả, thiết thực, đem lại lợi ích cụ thể cho đoàn viên, làm cơ sở để thu hút, tập hợp, phát triển đoàn viên mới và gắn kết bền vững đoàn viên với tổ chức công đoàn. Đây cũng là năm tổ chức công đoàn các cấp triển khai Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 17/11/2016 của Ban Bí thư và Công văn số 324-CV/TU, ngày 23/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp trong tỉnh. từ đó tập trung tổ chức đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023 dự kiến tháng 5 năm 2018. 
           Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh thời gian qua tiếp tục có những chuyển biến tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; nhất là tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, chú trọng đến chất lượng Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc; phối hợp với UBMTTQ, đoàn thể tỉnh, các Sở, ngành liên quan tổ chức giám sát việc thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và Luật BHXH, giám sát chất lượng bữa ăn ca của người lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm... Đặc biệt, năm 2017, công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được thực hiện tốt, điển hình là qua kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam do LĐLĐ tỉnh chủ trì Đoàn kiểm tra, đã phát hiện đơn vị này thực hiện chưa tốt quy chế dân chủ tại công ty. Qua đó, đã hướng dẫn CĐCS công ty và Công đoàn các Khu công nghiệp tiến hành khởi kiện nợ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động, tiền đoàn phí của CĐCS, tiền mượn quỹ hỗ trợ nhân viên, công nhân và kinh phí Công đoàn... nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.
             Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động được công đoàn các cấp quan tâm, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên; ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của công nhân, viên chức, người lao động tiếp tục được phát huy. 
           Các cấp công đoàn đã chủ động tham mưu cấp ủy đảng, phối hợp chính quyền, người sử dụng lao động chăm lo tốt hơn đời sống của công nhân, viên chức, người lao động; đặc biệt là trong dịp lễ, Tết, tháng công nhân, khi khó khăn, ốm đau, hiếu hỷ... Và nhân Hội nghị hôm nay Công Đoàn tỉnh tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh về Chương trình tài trợ giáo dục…. qua các hoạt động đã góp phần sẻ chia, động viên đoàn viên công đoàn vượt qua khó khăn, khơi dậy được tinh thần tương thân, tương ái trong công nhân, viên chức, người lao động; thể hiện được vai trò tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, và người lao động.
             Các phong trào thi đua được các cấp công đoàn triển khai thực hiện tích cực; chất lượng từng bước được nâng lên, nội dung, hình thức có nhiều đổi mới, nhất là các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phát động gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia bằng nhiều sáng kiến kinh nghiệm, công trình sản phẩm, phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương.
            Trình độ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp tiếp tục được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức bộ máy công đoàn không ngừng được củng cố, kiện toàn; số lượng, chất lượng đoàn viên Công đoàn ngày một nâng lên. Toàn tỉnh hiện có 56.066 đoàn viên công đoàn, chiếm 98,4% so tổng số công nhân, viên chức, người lao động.
            Trong chỉ đạo có quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, hướng các hoạt động về cơ sở và CNVCLĐ; có tập trung chỉ đạo điểm, chỉ đạo xây dựng các mô hình mới; tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của tập thể, cá nhân. Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, công tác chăm lo đời sống, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động. 
              Kết quả năm 2017, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Tổng Liên đoàn giao và Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đề ra đều đạt và vượt, tính đến nay tỉnh đã chỉ đạo Đại hội xong cấp cơ sở và Đại hội điểm cấp trên cơ sở ở Công Đoàn KCN và huyện Trần Đề, chuẩn bị các bước cho ĐH cấp tỉnh. Thay mặt Ban Dân vận Tỉnh ủy, tôi đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp Công đoàn, sự năng động, tích cực của đội ngủ cán bộ, CNCVLĐ trong tỉnh, góp phần và sự phát triển chung của tỉnh nhà. 
              Thưa các đồng chí!
            Bên cạnh những kết quả nổi bật, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn trong năm qua cũng còn một số vấn đề cần quan tâm, đó là:
             - Công tác tuyên truyền nhiều nơi vẫn còn mang tính hình thức, chưa thực sự đi sâu vào những nội dung mà CNVCLĐ quan tâm; hình thức tuyên truyền chưa thực sự đa dạng, phong phú, chưa thu hút được sự tập trung chú ý của CNVCLĐ. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có lúc chưa được chặt chẽ, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm phối hợp trong công tác tuyên truyền.
              - Nhà ở, khu vui chơi, giải trí cho công nhân, lao động tuy có được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Một số doanh nghiệp thực hiện chưa đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động (Hiện nay, tổng số nợ bảo hiểm là 30,771 tỷ đồng, trong đó nợ BHXH: 27,021 tỷ đồng, nợ BHYT: 2,662 tỷ đồng, nợ BHTN: 1,008 tỷ đồng).
             - Một số đơn vị phát động phong trào thi đua còn chung chung, chưa cụ thể; trong tổ chức thực hiện, một số nơi chưa xác định nội dung trọng tâm phong trào thi đua trong từng thời điểm cho phù hợp tình hình của đơn vị.
            - Công tác kiểm tra đồng cấp một số nơi, nhất là CĐCS còn hình thức, chưa đúng quy trình; chưa quan tâm thực hiện tốt việc phúc tra sau kiểm tra. 
           - Việc thành lập và hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn; lực lượng lao động thường không ổn định và biến động theo thời vụ. Tỷ lệ công nhân trực tiếp sản xuất được bồi dưỡng, kết nạp đảng còn thấp. 
              - Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ CĐ tuy có được nâng lên, nhưng vẫn còn một số cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt của CĐCS còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
              Thưa các đồng chí!
             Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động và thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 của Công đoàn, năm diễn ra ĐH công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn tỉnh tiến tới ĐH Công đoànVN lần thứ XII, quan tâm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh; tôi đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
            (1)- Tập trung chỉ đạo Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các bước chuẩn bị Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023, đúng theo tinh thần Chỉ thị 09 của Ban Bí thư và Công văn số 324-CV/TU, ngày 23/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp trong tỉnh.
         (2)- Tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ, nhất là tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động, xây dựng quy chế đối thoại và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Các cấp Công đoàn cần chủ động phối hợp với chính quyền có nhiều hình thức, biện pháp để chăm lo đời sống CNVCLĐ, nhất là đối tượng CNLĐ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương, tạo mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp theo Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí Thư TW Đảng (khoá X). Tại hội nghị có trao đổi vấn đề tiền lương tiền thưởng cho người lao động (tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đồng chí theo dõi, chỉ đạo Công đoàn KCN kiểm tra, giám sát nắm lại việc chi tiền lương tiền thưởng cho công nhân tại công ty Tuntex)
           (3)- Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp triển khai, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng, công nhân, viên chức, người lao động… để có nhận thức đúng đắn, đầy đủ và thực hiện có hiệu quả. Thông qua công tác tuyên truyền kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của CNVCLĐ để giải quyết hoặc phản ánh, đề xuất, kiến nghị cấp ủy. Chính quyền (NSDLĐ) giải quyết đúng quy định của pháp luật đến các cấp Công đoàn và công nhân, viên chức lao động. 
          Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện triển khai Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nghị quyết Hội nghị TW 6 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới sau khi được Bộ Chính trị thông qua.
           Cần quan tâm thực hiện có hiệu quả việc giáo dục, nâng cao trình độ kiến thức, tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trách nhiệm trong lao động, sản xuất,… cho công nhân, viên chức, người lao động phù hợp với xu thế của thời đại. Quan tâm công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, chú ý đối tượng công nhân trực tiếp sản xuất. 
            (4)- Nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, coi trọng việc đổi mới phương thức, cách thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng: nội dung phải thiết thực, cụ thể, dễ hiểu, dễ làm, phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và của công nhân, viên chức, người lao động; kịp thời phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến để nhân rộng thành phong trào chung của tỉnh.
             (5)- Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn. Chú trọng việc củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn các cấp vững mạnh; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã có đủ điều kiện thành lập công đoàn. 
            (6)- Tăng cường công tác kiểm tra trong việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nhất là trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn. Kiểm tra phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình, có kết luận cụ thể và có trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị trong kết luận của đoàn kiểm tra. Bên cạnh công tác kiểm tra, công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định 218 của Bộ Chính trị “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. 
           Cuối lời, nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tôi xin chúc các đồng chí đại biểu năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. Chúc phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tỉnh Sóc Trăng không ngừng phát triển vững mạnh và có nhiều thành tích mới.
Xin cảm ơn các đồng chí!
             Những ý kiến kiến nghị tại hội nghị:
             Ý kiến phản ảnh chuyên mục trên sóng phát thanh truyền hình của MTTQ, các đoàn thể và các ngành, địa phương trong tỉnh (đơn cử tại LĐLĐ tỉnh năm 2017 mỗi kỳ phát sóng chi phí 500.000đ, hiện nay mỗi kỳ là 12 triệu, một năm 144 triệu mỗi tháng 1 kỳ, phim phóng sự ĐH mỗi phút …triệu, nên LĐLĐ không có điều kiện thực hiện). Việc này Tỉnh ủy, HĐND, UBND cần quan tâm, khi phân bổ kinh phía cho Đài trong đó phải đảm bảo cho việc đưa tin hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thông qua hoạt động của MTTQ, các đoàn thể và sở ngành….
          UBND tỉnh có sự tác động đến các doanh nghiệp, phút tra lại sau kiểm tra đối với những đơn vị vi phạm Luật lao động (đơn cử như công ty Taxi Mê Công, chủ DN kg hợp tác trong việc thực hiện ký thỏa ước lao động tập thể
            Đề nghị sửa đổi Nghị định 60 việc đối thoại trực tiếp với người lao động một quí/lần, nên quy định áp dụng đối với DN có từ 30 hoặc 50 lao động. Còn quy đinh như trong NĐ chỉ mang tính hình thức.
             Khoản 3 điều 53 Nghị định 159 về thành lập ban thanh tra khó thực hiện do hiện nay đang thực hiện việc tinh giản bộ máy, biên chế..
            Luật BHXH, Điều 30 nên có sự điều chỉnh lại việc mua BH bắt buộc cho ….xã chỉ BH hưu trí và tử tuất, phụ nữ khi nghỉ thai sản lại kg được thanh toán trong thời gian nghỉ là kg hợp lý, gây tâm tư lo lắng cho chị em.
            Công tác phối hợp thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết theo Thông tư 01 (trách nhiệm chính là Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, huyện (TX,TP) là phòng văn hoá. Hiện nay UBND TP lại giao cho LĐLĐ TP là không đúng tinh thần Thông tư).


Các tin liên quan Ngày đăng
Đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động Công đoàn Viên chức tỉnh chung tay xây dựng “Mái ấm Công đoàn” 01/02/2019
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường – đảm việc nhà” trong Công đoàn ngành Giáo dục Tỉnh 01/02/2019
Gương mặt Trưởng ban Nữ công tiêu biểu Chị Nguyễn Thị Kim Hà, Phó Chủ tịch - Trưởng ban Nữ công CĐCS Công ty TNHH CBTP Bánh pía – lạp xưởng Tân Huê Viên tỉnh Sóc Trăng 01/02/2019
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ HOẠT ĐỘNG UBKT CÔNG ĐOÀN 01/02/2019
SẮP XẾP KIỆN TOÀN BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN THEO ĐỀ ÁN 08-ĐA/TU NGÀY 24/8/2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH SÓC TRĂNG 01/02/2019
CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHĂM LO LỢI ÍCH CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN 01/02/2019
Công đoàn tỉnh Sóc Trăng Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – 2019 01/02/2019
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LONG PHÚ LÀM TỐT CÔNG TÁC ĐẠI DIỆN, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG 01/02/2019
Công tác Thi đua, khen thưởng năm 2018 đạt được nhiều kết quả nổi bật góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. 01/02/2019
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC TRONG ĐOÀN VIÊN - CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG 31/01/2019
Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối