Back
Công văn về việc thực hiện Nghị định 153/NĐ-CP của Chính phủ và tăng cường biện pháp ổn định quan hệ lao động trong dịp tết Đinh Dậu 2017
Các tin liên quan Ngày đăng
HD tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 02/02/2017
KH triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Sóc Trăng quí II năm 2017 02/02/2017
KẾ HOẠCH Tổ chức “Tết sum vầy 2017” cho CNVCLĐ 23/12/2016
V/v thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2016 28/11/2016
Đề cương tuyên truyền ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2016 25/11/2016
HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân 25/11/2016
Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017 25/11/2016
Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017 25/11/2016
Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc hợp đồng lao động. 25/11/2016
Triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 25/11/2016
Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim 25/11/2016
Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi 25/11/2016
V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền) 25/11/2016
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA LĐLĐ TỈNH SÓC TRĂNG 25/11/2016
Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối
liên kết web