Back
HD tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023
Các tin liên quan Ngày đăng
KH triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Sóc Trăng quí II năm 2017 02/02/2017
KẾ HOẠCH Tổ chức “Tết sum vầy 2017” cho CNVCLĐ 23/12/2016
V/v thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2016 28/11/2016
Đề cương tuyên truyền ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2016 25/11/2016
HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân 25/11/2016
Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017 25/11/2016
Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017 25/11/2016
Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc hợp đồng lao động. 25/11/2016
Triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 25/11/2016
Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim 25/11/2016
Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi 25/11/2016
V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền) 25/11/2016
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA LĐLĐ TỈNH SÓC TRĂNG 25/11/2016
Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối
liên kết web