LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN -> ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ 2013 - 2018 LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN -> ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ 2013 - 2018

ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ 2018 - 2023

STT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác
1 Thạch Thùy Trang Chủ nhiệm UBKT
2 Triệu Huy Thành Phó Chủ nhiệm UBKT
3 Chiêm Anh Như Ủy viên UBKT
4 Nguyễn Văn Lâm Ủy viên UBKT
5 Trương Thị Út Ủy viên UBKT
6 Dương Quang Khánh Ủy viên UBKT
7 Huỳnh Bá Tiến Ủy viên UBKT
Back
KH triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Sóc Trăng quí II năm 2017
liên kết web