TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2017
Căn cứ Hướng dẫn 84/HD-TLĐ, ngày 20/01/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017. Ngày 21/02/2017, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành hướng dẫn số 02/HD-LĐLĐ về tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2017.

     Năm 2017, đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam;  kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2017) gắn với tổ chức Tháng Công nhân năm 2017, Tháng An toàn, vệ sinh lao động; kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2017).
      Gắn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 và triển khai hiệu quả các chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn; đồng thời thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Tổng LĐLĐ Việt Nam và các Liên đoàn Lao động địa phương, Công đoàn ngành Trung ương không tổ chức lễ kỷ niệm nhưng tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp gỡ truyền thống, thăm di tích lịch sử; biểu dương điển hình nhân tố mới.…thông qua các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tỉnh nhà...thực hiện các panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền hoạt động công đoàn tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi tập trung đông người để tuyên truyền các ngày lễ lớn. 
     Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt các phong trào do công đoàn phát động như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, hưởng ứng phong trào “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hệ thống Công đoàn, đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào các hoạt động của công đoàn, sinh hoạt tổ công đoàn, trong đó quan tâm tuyên truyền đến các đối tượng là đoàn viên, CNLĐ các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, nghiệp đoàn khu vực ngoài nhà nước; bên cạnh đó thông qua hoạt động công đoàn giới thiệu những gương điển hình, nhân tố mới trong lao động, sản xuất, khoa học kỷ thuật...để tuyên truyền nhân rộng; tập trung giới thiệu các gương điển hình về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời thực hiện treo băng rôn khẩu hiệu các ngày lễ, kỷ niệm tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động tại trước trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
     Các cấp Công đoàn trong tỉnh thông qua công tác tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn hệ thống Công đoàn để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội IX Công đoàn tỉnh; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt, tuyên truyền Kế hoạch hành động số 37/KH-LĐLĐ, ngày 10/8/2016 của BCH LĐLĐ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII, nhất là yêu cầu về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.
                                                                                   

Văn Nhanh