TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Công đoàn tỉnh Sóc Trăng xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tại hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, lần thứ 3; tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2018.

BÀI PHÁT BIỂU
của đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

            Thưa: - Các đồng chí;
                      - Thưa toàn thể Hội nghị!

         Hôm nay, được sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy đến dự Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2018, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu lời chào mừng và lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc.  

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu

          Thưa các đồng chí! 
          Năm 2018, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, tác động đến kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của toàn Đảng bộ, quân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển khá toàn diện. Có 20/24 chỉ tiêu đạt và vượt, còn 4 chỉ tiêu còn lại cũng đạt trên 95%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất nông nghiệp có bước phát triển; đời sống của Nhân dân, công nhân, viên chức, người lao động tiếp tục được nâng lên, GRDP bình quân đầu người đạt 37,5triệu đồng/năm. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và có tiến bộ; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội cơ bản đảm bảo. Đạt được những kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các cấp Công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh.
          Thưa các đồng chí!
         Trước hết, tôi đánh giá cao về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp; đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
        Về kết quả hoạt động của công đoàn năm 2018, tôi thống nhất với những nhận xét, đánh giá mặt làm được, chưa được đã nêu trong báo cáo. Qua nghiên cứu và theo dõi tình hình chung trong tỉnh, hoạt động Công đoàn có những tiến bộ nhất định. Cán bộ, công nhân viên chức và người lao động luôn thể hiện được trình độ, năng lực của mình trong học tập cũng như trong lao động sản xuất, trong các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phát động gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương đã thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động tham gia bằng nhiều sáng kiến kinh nghiệm, công trình sản phẩm, phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, tích cực thực hiện tốt phong trào “Thi đua liên kết phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”, trọng tâm là “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương. 
          Qua những số liệu nêu trong báo cáo, tôi thấy các cấp công đoàn đã làm khá tốt, luôn quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về hình thức và biện pháp; chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền và nắm tình hình. Công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động nghèo, khó khăn nhân các dịp lễ, tết, “Tháng công nhân” và những lúc ốm đau, hữu sự; thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”... Trong năm đã trao 50.049 phần quà, trị giá trên 17,5 tỷ đồng; nhà ở “Mái ấm Công đoàn” các cấp công đoàn đã vận động được trên 2 tỷ đồng, cất mới 76 căn nhà, phối hợp với các ngành tổ chức Lễ cưới tập thể cho 09 cặp đôi cho đoàn viên, công nhân lao động nghèo... Qua đó, đã góp phần sẻ chia, động viên đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức và người lao động vượt qua khó khăn, khơi dậy được tinh thần tương thân, tương ái; thể hiện được vị trí, vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động. Tôi cho rằng đây là việc làm ý nghĩa tốt đẹp.
          Các cấp Công đoàn làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền (người sử dụng lao động) hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị người lao động năm 2018. Trong chỉ đạo có quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, hướng các hoạt động về cơ sở và công nhân, viên chức, người lao động; có tập trung chỉ đạo điểm, chỉ đạo xây dựng các mô hình mới; tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của tập thể, cá nhân. Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, công tác chăm lo đời sống, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động. 
         Thay mặt Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh ủy tôi đánh giá cao hoạt động của các cấp công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động của tỉnh trong năm 2018, đã góp phần quan trọng đối với sự phát triển chung của tỉnh.      
         Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số hạn chế tồn tại mà báo cáo năm 2018 các đồng chí đã nghiêm túc kiểm điểm như: một số khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công nhân lao động khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chất lượng chưa cao; Ban Thanh tra nhân dân một số nơi hoạt động kém hiệu quả; thông tin báo cáo ở một vài nơi chất lượng chưa cao. Việc thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP có nơi còn lúng túng, nhất là việc tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, một số doanh nghiệp có tổ chức đối thoại nhưng chưa đúng theo quy định... Một số đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chưa đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động như: về chế độ tiền lương, việc ký kết hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội, chưa thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động... Hiện nay, tổng số nợ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) trên 483 triệu đồng.
          Thưa các đồng chí!
          Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đã đề ra. Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, tôi đề nghị các cấp Công đoàn trong tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:
        - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. 
        - Tiếp tục thực hiện làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chứ, người lao động, trước hết Công đoàn cần chủ động phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống cho công nhân, viên chức lao động, nhất là trong dịp Tết, đặc biệt quan tâm đối tượng công nhân lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương và xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp theo Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khoá X). Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động xã hội của Công đoàn và các hoạt động hướng về ngư dân, biển đảo Việt Nam theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng Liên đoàn. Đặc biệt, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
     - Tích cực phối hợp chính quyền thực hiện tốt Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 và Nghị định 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo chất lượng; chú ý việc phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo quy định của Bộ Luật Lao động và nâng cao hơn nữa chất lượng, thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, phát huy quyền dân chủ của đoàn viên, người lao động và vai trò tham gia quản lý của tổ chức Công đoàn.
         - Phối hợp với các ngành đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua; thi đua phải chú trọng nghiên cứu xây dựng thêm những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động Công đoàn để nhân rộng trong thời gian tới. Qua phong trào thi đua phải kịp thời tôn vinh, khen thưởng những điển hình xuất sắc, tiêu biểu, giới thiệu rộng rãi để mọi người học tập, noi theo.
       - Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, triển khai học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Tổng Liên đoàn, gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong công nhân, viên chức lao động. Chú ý đổi mới các hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp từng đối tượng, nhất là công nhân lao động ở các doanh nghiệp; xác định những nội dung trọng tâm, liên quan trực tiếp để tuyên truyền. 
        - Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; quan tâm công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài Nhà nước; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, nhất là nghiệp đoàn nghề cá vững mạnh, đoàn kết, góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc. 
        - Kịp thời sơ, tổng kết các chuyên đề, các chương trình phối hợp các ngành liên quan tiến tới tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019, đạt kết quả tốt hơn.
          Kính thưa các đồng chí!
       Tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp Công đoàn và đội ngũ Công nhân, viên chức lao động trong tỉnh, sẽ tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2019, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong thời gian tới.
        Một lần nữa, thay mặt Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy tôi xin chúc các đồng chí và toàn thể quý đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt!