TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn giai đoạn 2010 - 2020
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong đó có nội dung đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

         Nhằm từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn, nhất là các đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ kiêm nhiệm mới tham gia Ban Chấp hành Công đoàn lần đầu được trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác công đoàn.

           Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Khoa Lao động và công đoàn, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội thuộc trường Đại học Tôn Đức Thắng triển khai kế hoạch số 07/LĐLĐ, ngày 03/3/2020 về việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn năm 2020, theo đó sẽ tổ chức 01 lớp đào tạo lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn cho đối tượng là cán bộ công đoàn chuyên trách, không chuyên trách hoặc nhân viên, công nhân lao động được quy hoạch làm công tác công đoàn có nhu cầu đào tạo. Thời gian đào tạo 04 tháng, mỗi tháng tập trung 10 ngày; tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn cho đối tượng là cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công đoàn không chuyên trách gồm: các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện (TX,TP), Công đoàn ngành và tương đương; các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Thời gian bồi dưỡng, tập huấn của mỗi lớp học là 04 ngày.

          Dự kiến thời gian khai giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng nêu trên sẽ được tổ chức vào khoảng quý 3/2020 tại Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng.

         Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và lâu dài đòi hỏi các cấp công đoàn trong tỉnh cần phải quan tâm và tiếp tục đẩy mạnh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực, trình độ, đủ “sức” đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động./.

Lương Văn Hòa - Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh