TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Tích cực chăm lo cho người lao động
Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng đạt nhiều kết quả trong các hoạt động, đặc biệt là hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, viên chức và người lao động.

Phóng viên Báo Sóc Trăng có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 (BSCK2) Hứa Phước Trường - Trưởng Khoa Khám bệnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng xoay quanh vấn đề này.

BSCK2 Hứa Phước Trường


Phóng viên: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ thông tin về hoạt động công đoàn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2023?

BSCK2 Hứa Phước Trường : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng là bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, có 37 khoa, phòng, 865 nhân viên (có 449 nữ). Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng hiện có 29 tổ công đoàn trực thuộc.

Nhiệm kỳ qua, phong trào hoạt động Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng đã đạt được nhiều thành tựu và chuyển biến tích cực. Đa số viên chức phấn khởi an tâm công tác, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhìn chung, chất lượng đội ngũ đoàn viên, viên chức, người lao động nâng lên rõ rệt, từng bước được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tình hình đời sống của đoàn viên, viên chức, người lao động tương đối ổn định. Nổi bật là hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, viên chức và người lao được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, viên chức, người lao động dần được cải thiện và ngày càng được nâng cao; có tư tưởng ổn định, có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Phóng viên: Như bác sĩ đã thông tin, phong trào hoạt động công đoàn tại đơn vị đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó, nổi bật là hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, viên chức và người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Vậy, đồng chí chia sẻ chi tiết hơn về hoạt động này?

BSCK2 Hứa Phước Trường : Hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, viên chức và người lao động luôn được Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng quan tâm, là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng nhất của tổ chức công đoàn, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình triển khai hoạt động.

Để thực hiện tốt chức năng trên, công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đội ngũ đoàn viên, viên chức, người lao động các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ chính sách có liên quan đến đoàn viên, viên chức, người lao động. Vì vậy, các vấn đề vướng mắc về chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đoàn viên, viên chức, người lao động đã được giải quyết kịp thời, xây dựng được mối quan hệ hài hòa, đoàn kết trong đơn vị.

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở bệnh viện phối hợp cùng chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Công đoàn cơ sở làm tốt chức năng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng đã tham gia cùng chính quyền giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội về nghỉ ốm, nghỉ thai sản cho 1.058 trường hợp với số tiền 4.792.477.696 đồng; nghỉ dưỡng sức 131 trường hợp, số tiền 563.707.549 đồng. Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng tham gia xét nâng lương thường xuyên cho 1.476 trường hợp, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho 340 trường hợp, nâng lương trước hạn cho 100 trường hợp. Công đoàn phối hợp cùng chính quyền tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho đoàn viên, viên chức và người lao động; tổ chức 8 đợt tham quan nghỉ mát cho 176 đoàn viên, viên chức, người lao động.

Phóng viên: Để tiếp tục duy trì và phát huy kết quả này, những định hướng nào được Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đề ra trong thời gian tới, thưa bác sĩ?

BSCK2 Hứa Phước Trường : Để công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, Công đoàn cơ sở bệnh viện chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích đối với công nhân viên chức, lao động.

Theo đó, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới. Đó là, chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức, lao động. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của đoàn viên, viên chức, người lao động; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn thích ứng với bối cảnh tình hình mới; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Phóng viên: Xin chân thành cám ơn Bác sĩ !

HOÀNG PHÚC 


văn bản mới
liên kết web