TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Ngày 22.6.2016, Công đoàn Viên chức tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 (11/07/2016)
Căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và kế hoạch của Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức đã xây dựng kế hoạch thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phong trào cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động Công đoàn Viên chức. Trong đó, như: việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động được quan tâm. Công đoàn Viên chức chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo chuyên môn cùng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, kết quả có 100% các Công đoàn cơ sở tổ chức; công tác tuyên tuyền Nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được đẩy mạnh, tập trung: tổ chức tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kết quả Đại hội; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị của Công đoàn cấp trên, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016…..; vận động CBCCVCLĐ đóng góp xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn” với số tiền 153.591.678 đồng; tổ chức thăm và tặng 125 suất quà với tổng số tiền 28.150.000 đồng cho CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, thai sản…

6 tháng cuối năm 2016, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung: tổ chức tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tuyên tuyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn kết với nội dung cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, Sáng tạo, Tận tuỵ, Gương mẫu”; tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ lần thứ IX năm 2016 do LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở VHTT&DL tổ chức nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7; phối hợp với Sở Nội vụ, Đoàn Khối các cơ quan tổ chức Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính, họp mặt con cán bộ đoàn, công đoàn học giỏi năm 2016; rà soát, kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành CĐVC tỉnh và các CĐCS trực thuộc; phấn đấu phát triển 30 đoàn viên đạt chỉ tiêu đề ra; thành lập Đoàn khảo sát hoạt động công đoàn ở một số CĐCS trực thuộc, làm cơ sở chấm điểm xếp loại CĐCS vững mạnh năm 2016…

Minh Quang