TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Nâng cao hiệu quả giám sát việc chấp hành pháp luật lao động
Để nâng cao vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật lao động trong doanh nghiệp.

Để nâng cao vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật lao động trong doanh nghiệp. Sự vào cuộc tích cực đó đã góp phần duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, tạo quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.

Những năm qua, lực lượng công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã và đang tích cực lao động sản xuất ở tất cả các ngành nghề, đóng góp rất lớn cho sự phát triển chung của tỉnh và góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động ở các doanh nghiệp.

 

Lực lượng công nhân tích cực lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

 

Hằng năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả công tác giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả công tác giám sát ở địa phương, đơn vị, ngành. Trong giai đoạn 2018 - 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh và các công đoàn cấp trên cơ sở đã thành lập 80 đoàn công tác liên ngành, tổ chức giám sát 276 cuộc ở các đơn vị, doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, qua công tác giám sát đã có 14 đơn vị, doanh nghiệp điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo mức lương tối thiểu vùng hiện hành. Cùng với đó đã có 152 lượt doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung thỏa ước lao động tập thể; 24 doanh nghiệp điều chỉnh thang lương, bảng lương phù hợp với mức lương tối thiểu vùng. Thông qua công tác giám sát, Liên đoàn Lao động tỉnh còn hỗ trợ Bảo hiểm xã hội tỉnh thu nợ bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp với số tiền trên 2 tỷ đồng…

Thực hiện tốt công tác phối hợp trong kiểm tra, giám sát giữa các ngành với tổ chức công đoàn đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp. Theo đồng chí Mã Chí Thanh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hằng năm sở phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tiến hành kiểm tra khoảng 10 doanh nghiệp về việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội... Riêng năm 2023, sở đã phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh và các ngành có liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, tiền lương, quan hệ lao động và an toàn, vệ sinh lao động tại 6 doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp An Nghiệp. Qua kiểm tra, đa số các doanh nghiệp cơ bản chấp hành tốt các quy định pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt nội dung này, đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn, góp ý các doanh nghiệp quan tâm khắc phục những hạn chế.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động nắm để thực hiện tốt. Đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện đối với các doanh nghiệp, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Tiếp tục phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành liên quan tổ chức giám sát. Trong quá trình giám sát luôn cập nhật những vấn đề mới phát sinh đưa vào nội dung giám sát. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng quan tâm hơn nữa việc chỉ đạo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tăng cường giám sát, hướng dẫn doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý thực hiện tốt Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Luật Bảo hiểm xã hội...

Việc chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát của Liên đoàn Lao động tỉnh và các ngành chức năng đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng thực thi pháp luật lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

THIỆN HẢI


liên kết web