TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức thành công Hội nghị CBCC năm 2018
Sáng ngày 03/01/2018, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Xuyến - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ tọa Hội nghị, cùng với 31 đồng chí là cán bộ, công chức, lao động cơ quan LĐLĐ tỉnh.

            Sáng ngày 03/01/2018, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Xuyến - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ tọa Hội nghị, cùng với 31 đồng chí là cán bộ, công chức, lao động cơ quan LĐLĐ tỉnh. 

Quang cảnh Hội nghị 

            Hội nghị đã thông qua báo cáo cơ quan năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo tổng kết hoạt động CĐCS cơ quan năm 2017; những nội dung mới trong Quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ; hoạt động Ban Thanh tra nhân dân; kế hoạch phát động thi đua,.. Thông qua các nội dung và văn bản nêu trên, qua gợi ý của chủ tọa Hội nghị xoay quanh các nội dung trên và nhận được sự đóng góp từ CBCC cơ quan về: các chỉ tiêu trong báo cáo, kế hoạch phát động thi đua, quy chế phối hợp, các chế độ chính sách trong Quy chế chi tiêu nội bộ,... Hội nghị đã tổng hợp một số đề xuất, kiến nghị bổ sung vào các văn bản cũng như đưa vào phương hướng, nhiệm vụ 2018. Sau cùng, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết và được sự thống nhất 100% của CBCC,LĐ.
            Kết luận Hội nghị, đ/c Lê Thị Kim Xuyến - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh: “Đạt được những thành tích trên, trong thời gian qua nhờ có sự nỗ lực thi đua trong thực hiện nhiệm vụ công tác của từng CBCC-LĐ, trong thời gian tới tất cả CBCC,LĐ cơ quan cần cố gắng và phát huy hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018 – 2023 tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, đây là bước ngoặc lớn của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ mới. 

Văn phòng LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

 


văn bản mới
liên kết web