TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Liên đoàn Lao động tỉnh phấn đấu đến năm 2023, toàn tỉnh có 63.000 đoàn viên Công đoàn
Sáng ngày 24.2, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy Sóc Trăng về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Cẩm - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và đại diện LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương cùng tham dự.

          Tại hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Sóc Trăng về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Quang cảnh Hội nghị

        Theo đó, kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và Chương trình số 13-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, trọng tâm là đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhằm chăm lo, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Kế hoạch cũng đề ra các chỉ tiêu hàng năm, chỉ tiêu theo giai đoạn và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt những nội dung quan trọng được đề ra trong Nghị quyết số 02-NQ/TW.

          Đối với kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, LĐLĐ tỉnh đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2023 toàn tỉnh có 63.000 đoàn viên; phấn đấu thành lập công đoàn cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên đã đi vào hoạt động; đồng thời đề ra 4 nhóm giải pháp chủ yếu để phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Đại biểu đóng góp ý kiến

        Thảo luận cho dự thảo các kế hoạch, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp về chỉ tiêu phát triển đoàn viên từng năm, giai đoạn cho phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương; chỉ tiêu đoàn viên, công nhân lao động ngoài khu vực nhà nước được tham gia học tập, quán triệt, tiếp nhận thông tin về chủ trương, đường lối, nghị quyết của đảng, của nhà nước, của công đoàn.

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện Nghị quyết số 02 là cẩm nang hoạt động của hệ thống Công đoàn. Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị các đơn vị cần nghiên cứu kỹ, cụ thể hóa thành chương trình, bám sát 7 chỉ tiêu hàng năm và 6 giải pháp của kế hoạch và triển khai đến công đoàn cơ sở trong quý I-2022.

Anh Khoa


văn bản mới
liên kết web