TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Liên đoàn Lao động huyện Trần Đề tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục đời sống gia đình cho đoàn viên, người lao động
Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-LĐLĐ, ngày 29/11/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, về tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục đời sống gia đình cho đoàn viên, người lao động năm 2019. Với mục đích chia sẻ kinh nghiệm, trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng ứng xử trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; các vấn đề về sức khoẻ sinh sản và một số văn bản liên quan đến công tác gia đình.
     Ngày 6/12/2019, tại Nhà Văn hóa xã Trung Bình huyện Trần Đề, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục đời sống gia đình cho 50 đoàn viên nghiệp đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện.
Ảnh Tuyên truyền phổ biến giáo dục đời sống gia đình 
cho đoàn viên, người lao động 
 
      Tại Hội nghị các đoàn viên nghiệp đoàn đã được nghe báo cáo viên cung cấp các thông tin thiết thực và hữu ích về: kỹ năng ứng xử trong gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; những kiến thức cơ bản về SKSS, …
      Đây là hoạt động ý nghĩa giúp đoàn viên nghiệp đoàn tại Liên đoàn Lao động huyện nâng cao nhận thức trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, cũng như những kỹ năng giải quyết, xử lý các tình huống bạo lực. Từ đó, biết cách bảo vệ quyền và các lợi ích của bản thân, các thành viên trong gia đình và những người xung quanh; đồng thời, góp phần tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nâng cao ý thức trong việc chăm sóc sức khỏe; công tác phòng, chống bạo lực gia đình, tiến tới bình đẳng giới trong mỗi gia đình và xã hội, nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc.