TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TRẦN ĐỀ Nhiệm kỳ mới - Thắng lợi mới
Nhiệm kỳ 2011 - 2017, phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn huyện Trần Đề có sự phát triển mạnh mẽ, đổi mới tư duy hoạt động, hướng về cơ sở, đoàn viên, CNVCLĐ, đời sống của đoàn viên, CNVCLĐ từng bước ổn định. Từ đó tạo sự an tâm trong lao động, sản xuất và công tác. Kết quả đạt được là tiền đề quan trọng cho nhiệm kỳ 2018 - 2023 với những quyết tâm và triển vọng mới.

     LĐLĐ huyện Trần Đề đang quản lý 3.723 CNVCLĐ, trong đó đoàn viên công đoàn là 3.685 đoàn viên, tăng 2.333 đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ, sinh hoạt tại 102 CĐCS. Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn đã bám sát nghị quyết và chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ I để tổ chức, triển khai thực hiện. Kết thúc nhiệm kỳ, đa số các chỉ tiêu Đại hội Công đoàn huyện lần thứ I đề ra đều đạt và vượt.

Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Trần Đề khóa mới, 
nhiệm kỳ 2018 - 2023

     Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ được các cấp Công đoàn thường xuyên quan tâm như: việc làm, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, bảo hộ lao động… tính chung đã tổ chức 455 cuộc, có 9.125 lượt người tham gia với 255 lượt ý kiến đóng góp về quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động xét nâng lương thường xuyên cho 2.872 lượt CNVCLĐ, nâng lương trước hạn cho 257 lượt CNVCLĐ; tổ chức cho CNVCLĐ tham gia xây dựng nội quy, quy chế, kế hoạch… của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhất là trong thực hiện “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, Liên đoàn Lao động huyện xây dựng kế hoạch, triển khai hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS trong các doanh nghiệp thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, chú trọng đưa nội dung bữa ăn ca vào nội dung đối thoại, thương lượng tập thể để ký kết. Kết quả, có 22/28 lượt doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể, trong đó có 80% thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật, nổi bật là hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động với mức 15.000đ/người/buổi, thưởng tiền chuyên cần hàng tháng… các cấp Công đoàn quan tâm phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động. Thông qua hội nghị đối thoại, quyền làm chủ của cán bộ, CNVCLĐ được mở rộng, kỷ cương pháp luật được tăng cường, công nhân, lao động thực hiện dân chủ trực tiếp trong tham gia quản lý doanh nghiệp. Đặc biệt, hoạt động chăm lo đời sống cho CNVCLĐ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn được Công đoàn thực hiện rất tốt như: thăm hỏi đoàn viên, người thân bị ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ, các CĐCS tổ chức động viên, thăm hỏi với 6.536 phần quà, với tổng số tiền 1,357 tỷ đồng; cất mới và sửa chữa 37 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”; trao tặng 50.000 quyển tập; 16 suất học bổng cho con đoàn viên, CNVCLĐ nghèo khó khăn; tặng 10 bồn chứa nước cho đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng xâm nhập mặn; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao luôn đước các cấp công đoàn quan tâm... Duy trì 85 tổ hùn vốn, tiết kiệm xoay vòng với tổng số tiền hàng năm là 1,333 tỷ đồng. 

Quang cảnh Đại hội Công đoàn huyện Trần Đề, 
nhiệm kỳ 2018 - 2023

     Phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện, thi đua hướng về cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, động viên cán bộ, CNVCLĐ khắc phục khó khăn, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; thi đua “Phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Trên cơ sở đó, các đơn vị đã vận dung cụ thể hóa nội dung thi đua sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thông qua các phong trào thi đua đã có 40 công trình xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học được hoàn thành, với tổng số vốn đầu tư trên 48 tỷ đồng, làm lợi cho nhà nước 3,625 tỷ đồng; 1.013 đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có 01 đề tài, giải pháp được đăng ký tham gia Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Từ thực tiễn phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ tặng 12 Bằng khen tập thể, 37 Bằng khen cá nhân; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 24 tập thể, 66 Bằng khen tập thể, 290 Bằng khen cá nhân; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 02 Bằng khen tập thể, 4 Bằng khen cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng 01 Cờ thi đua xuất sắc cho 01 tập thể, 74 Bằng khen tập thể, 189 Bằng khen cá nhân; LĐLĐ huyện tặng Giấy khen cho 233 tập thể, 409 cá nhân.
     Với kết quả đó, trong nhiệm kỳ qua LĐLĐ huyện Trần Đề là một trong hai Công đoàn tiêu biểu của tỉnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 02 Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn” (năm 2014 và 2016). 
     LĐLĐ huyện Trần Đề được LĐLĐ tỉnh chọn làm đơn vị chỉ đạo Đại hội điểm nhiệm kỳ 2018 - 2023, Đại hội Công đoàn huyện Trần Đề đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại Đại hội đã bầu ra 21 ủy viên Ban Chấp hành khóa mới, cơ cấu đều ở các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn; Đại hội II Công đoàn huyện Trần Đề nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra mục tiêu “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ người lao động; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích là điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động; hoàn thiện phương thức hoạt động phục vụ, phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định; nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”; phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” và các chỉ tiêu đã được thông qua tại Đại hội. 
     Bên cạnh đó, Đại hội cũng thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, học vấn, kỹ năng nghề nghiệp; tích cực xây dựng Đảng, chính quyền; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ Công đoàn.
     Có thể nói, đối với phong trào công nhân, viên chức và hoạt động công đoàn ở huyện Trần Đề với nhiệm kỳ đầu tiên sau khi thành lập huyện, những kết quả mang lại đã đánh giá được sự lớn mạnh, trưởng thành của công đoàn các cấp trên địa bàn huyện. Bước qua nhiệm kỳ mới, tuy vẫn còn những thách thức, khó khăn phía trước, nhưng bằng sự quyết tâm của tập thể cán bộ công đoàn các cấp phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của đoàn viên, CNVCLĐ huyện nhà trong nhiệm kỳ mới sẽ đạt nhiều thắng lợi mới 

Trần Hoàng VIệt