TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Liên đoàn Lao động huyện Cù Lao Dung phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Sóc Trăng tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động tại huyện Cù Lao Dung lần hai.
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phối hợp số 420/KHPH-TTDVVL-LĐLĐ, ngày 17/7/2017 của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Sóc Trăng và Liên đoàn Lao động huyện Cù Lao Dung về thực hiện công tác thông tin thị trường lao động và giải quyết việc làm cho người lao động.
     Ngày 20/7/2018 LĐLĐ huyện và Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Sóc Trăng cùng 04 công ty (03 công ty xuất khẩu: thị trường Đài Loan, Nhật Bản và Hàn quốc đến từ Thành phố Hồ Chí Minh; 01 công ty May mặc tại Khu Công nghiệp An Nghiệp Sóc Trăng) tổ chức tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động tại hai đơn vị trường THPT trên địa bàn huyện Cù Lao Dung.
     Đây là lần thứ hai LĐLĐ huyện phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức tư vấn cho hơn 180 thanh thiếu niên (học sinh đang học tại các trường THPT) có kiến thức cơ bản về nghề và việc làm. 
     Trong thời gian tới Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động đợt ba trên địa bàn huyện.
       LĐLĐ Cù Lao Dung