TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành Thực hiện giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW
Ngày 23-24/10/2019, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành tiến hành giám sát việc thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, An toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động năm 2019 do đồng chí Nguyễn Thành Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành làm Trưởng đoàn.

      Thực hiện Kế hoạch số 88/KHPH, ngày 31/7/2018 của LĐLĐ, Ủy ban MTTQ, Phòng LĐ-TB&XH, BHXH huyện Châu Thành về giám sát việc thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, An toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động giai đoạn 2018 - 2023.
       Ngày 30/9/2019, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 114/QĐ-LĐLĐ thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, An toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động năm 2019. Giám sát 02 đơn vị (Qũy tín dụng nhân dân Phú Tân và Trường Mầm non Hướng Dương). 

 


      Công tác chuẩn bị của Đoàn giám sát khá chu đáo từ việc xây dựng, triển khai Kế hoạch giám sát đến các đơn vị, doanh nghiệp kịp thời, nội dung cụ thể; phân công trách nhiệm rõ ràng cho các thành viên. Các thành viên Đoàn giám sát tập trung nghiên cứu từng lĩnh vực mình phụ trách, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong nhiệm vụ. 
      Các đơn vị, doanh nghiệp đều hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn giám sát làm việc: Chuẩn bị tương đối tốt việc xây dựng báo cáo, cử thành phần tham dự đúng quy định (đại diện BGĐ, BGH), cung cấp hồ sơ, tài liệu và trả lời các nội dung có liên quan do Đoàn giám sát đặt ra.
Nhìn chung các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định như: Có ký HĐLĐ cho người lao động, có xây dựng thang lương, bảng lương, áp dụng mức lương tối thiểu không thấp hơn mức lương tối thiểu nhà nước quy định, có ký kết TƯLĐTT, có xây dựng các loại Quy chế: Quy chế dân chủ, Quy chế đối thoại, Quy chế hội nghị người lao động và có tổ chức hội nghị người lao động, công khai cho NLĐ biết; thực hiện tốt việc trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định, tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động như: Bố trí nơi làm việc, sắp xếp thời gian cho cán bộ Công đoàn hội họp, tập huấn, hỗ trợ kinh phí để Công đoàn tổ chức và tham gia các phong trào, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; có 100% NLĐ được tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho NLĐ, giải quyết kịp thời các chế độ cho NLĐ; có tổ chức bữa ăn ca hoặc hỗ trợ ăn ca cho NLĐ.
      Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, thực hiện chưa tốt như: chưa gửi và đăng ký thang, bảng lương, nội quy lao động với cơ quan quản lý lao động, chưa xây dựng kế hoạch ATVSLĐ, chưa thành lập Hội đồng ATVSLĐ cơ sở (theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP), chưa niêm yết quy trình vận hành máy thiết bị an toàn tại nơi làm việc; chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ và chưa lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe của người lao động theo quy định.
       Nhận xét, đánh giá của Đoàn được trao đổi, bàn bạc thống nhất trong đoàn, nên nội dung khá đầy đủ, chính xác, khách quan, thuyết phục được lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp tự giác tiếp thu và hứa khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Qua đó, nhằm phát huy vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.
                                                                                       Ngô Thanh Phúc