TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn
Chiều ngày 8/3, tại hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Chấp hành CĐCS cơ quan đã tổ chức “Lễ kết nạp đoàn viên” cho đồng chí Quách Hưng Thành - Nhân viên Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng.

Đ/c Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch, CT CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh

trao Quyết định kết nạp đoàn viên

       Đồng chí Quách Hưng Thành hứa sẽ phấn đấu hơn nữa nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao khi đã trở thành đoàn viên Công đoàn. Thực hiện các Nghị quyết của Công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn, đóng đoàn phí, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp, có cuộc sống tốt. 
     Đại diện BCH CĐCS cơ quan, đồng chí Huỳnh Văn Cương - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh, Phó Chủ tịch CĐCS cơ quan phát biểu chúc mừng và nhắc nhỡ đồng chí Thành luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, tham gia tốt các hoạt động phong trào của cơ quan LĐLĐ tỉnh, CĐCS cơ quan phát động. 

                                    TK15