TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Huyện Cù Lao Dung tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016
Ngày 24/02/2017 tại Trung tâm Văn hóa hội nghị huyện Cù Lao Dung. Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Cù Lao Dung tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017. Đến dự có đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; Đ/c Trần Bé Tư - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, cùng các đồng chí thành viên hội đồng thi đua khen thưởng huyện, đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện, xã tham dự. Năm 2016, phong trào được triển khai rộng khắp tại tất cả các cơ quan, đoàn thể, các xã, thị trấn và toàn thể nhân dân thi đua trên tất cả các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh. Đặc biệt là phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát triển kinh tế, xã hội; sản xuất kinh doanh giỏi; cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào thi đua cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hòa ở cơ sở; thực hành tiết kiệm chống lãng phí ,… được đông đảo cán bộ và quần chúng nhân dân đồng tình huởng ứng.
 
 
     Kết quả năm 2016, có 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 2 tập thể; 11 đ/c được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và tặng bằng khen cho 13 tập thể, 85 cá nhân, công nhận 39 danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 42 sáng kiến cải tiến kỹ thuật… Ngoài ra Chủ tịch UBND huyện cũng tặng giấy khen cho 232 tập thể, 715 cá nhân và công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 55 tập thể, 605 cá nhân và 200 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở... 
     Thay mặt lãnh đạo Đ/c Trần Bé Tư - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng huyện phát động phong trào thi đua năm 2017 kêu gọi các ngành, các cấp và cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt việc tốt,… huyện Cù Lao Dung ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, tạo thế phát triển bền vững, góp phần xây dựng huyện giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, đẹp về cảnh quan môi trường.
 
Nguyễn Thị Ngọc Trâm ( LĐLĐ huyện Cù Lao Dung)