TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Hội nghị lấy ý kiến về các văn bản trong công tác tổ chức và tài chính của Tổng LĐLĐ Việt Nam
Sáng ngày 17/11/2017, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến các văn bản dự thảo về công tác tổ chức và tài chính Công đoàn.

          Đồng chí Lê Thị Kim Xuyến - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cùng với 16 đồng chí là Chủ tịch các LĐLĐ huyện (TX, TP), Công đoàn ngành và tương đương. 

Quang cảnh Hội nghị

          Hội nghị nhằm lấy ý kiến đóng góp, bổ sung, điều chỉnh dự thảo các văn bản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm: Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác cán bộ trong tình hình mới; Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cấp Công đoàn; Quy chế trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh”; Quy định về việc bổ sung, sửa đổi về một số điều phân phối nguồn thu tại các cấp Công đoàn; tỷ trọng, nội dung chi tại Công đoàn cấp trên của Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016.

           Thông qua Hội nghị có 15 lượt ý kiến đóng góp về Tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh (chức danh Chủ tịch; các phó Chủ tịch, Trưởng, phó ban nghiệp vụ); tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS về tỷ trọng chi một số nội dung tại Công đoàn cấp trên cơ sở,..
           Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch giao cho Ban Tổ chức và Ban Tài chính tiếp thu, tổng hợp báo cáo về Tổng Liên đoàn. 

Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng