TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Sáng ngày 28/02, tại UBND huyện Long Phú, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (Phong trào "TDĐKXDĐSVH") huyện, tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào năm 2019 và triển khai nhiện vụ năm 2020.

        Đến dự, có đồng chí Lâm Dũng Liêm - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, đồng chí Danh Hoàng Nguyên - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo Phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện, đồng chí Trần Văn Ân - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQVN huyện - phó Ban chỉ đạo đạo Phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện.

Đồng chí  Lâm Dũng Liêm - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

        Năm 2019, phong trào "TDĐKXDĐSVH" được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, ban ngành địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện cùng sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức sự đồng thuận trong xã hội góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

           Liên đoàn Lao động huyện thực hiện nhiệm vụ tích cực với phong trào "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa", ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn  công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động các  phong trào: "Thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở", "Giỏi việc nước - đảm việc nhà"; "Xanh sạch đẹp"; "Thi đua lao động sáng tạo", ngoài ra còn có các mô hình quỹ "Mái ấm Công đoàn", quỹ tham quan du lịch, quỹ góp vốn xoay vòng không lãi... được toàn thể  cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tích cực đã góp phần nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 
           Kết quả, toàn huyện Long Phú có 127/129, tỷ lệ 98,44% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 25.598/26.765, tỷ lệ 90.10% hộ gia đình công nhận "Gia đình văn hóa", 60/61, tỷ lệ 98,30% ấp văn hóa năm 2019.
    Triển khai nhiệm vụ năm 2020, Ban chỉ đạo Phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện Long Phú tiếp tục đẩy mạnh phong  trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" phát triển rộng khắp và ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế; tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng và sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, phát huy vai trò gương mẫu và trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong các phong trào thi đua yêu nước. Chỉ tiêu phấn đấu: Gia đình văn hóa đạt 91,08%; ấp văn hóa đạt 61/61 ấp (100%) và cơ quan văn hóa đạt 100%.
        Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019.

Thanh Phương