TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Công đoàn cơ sở Ủy ban MTTQ: Thực hiện hiệu quả việc bảo vệ quyền và lợi ích cho CBCC và người lao động
Đó là phát biểu chỉ đạo của ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2024 do Ban Chấp hành Công đoàn Ủy ban MTTQ phối hợp tổ chức vào sáng ngày 22/02.

Hội nghị thông qua báo cáo kiểm điểm việc thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, theo đó trong năm 2023, Lãnh đạo cơ quan đã tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công tác, bảo đảm các hoạt động trong cơ quan; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động cơ quan; tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào hoạt động do các cấp, các ngành phát động; phát huy vai trò, trách nhiệm của các Ban, Văn phòng tham mưu hoàn thành các nội dung theo chương trình công tác năm 2023. Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục đổi mới, có nhiều chuyển biến tích cực; cán bộ, công chức, người lao động nghiêm chấp hành quy chế của cơ quan; năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức từng bước được nâng cao.
Trong năm 2023, công tác phối hợp giữa chính quyền và Công đoàn ngày càng được thực hiện chặt chẽ và đồng bộ. Công tác hỗ trợ, tạo điều kiện cho Cán bộ, công chức (CBCC) học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn luôn được quan tâm. Thường xuyên quan tâm chăm lo các chính sách, chế độ có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của CBCC, trang bị phương tiện làm việc tạo điều kiện cho CBCC hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao đời sống của CBCC cơ quan. 

Đồng chí Dương Sà Kha phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Từ những việc làm trên đã góp phần động viên CBCC đơn vị đoàn kết, chung sức, chung lòng thực hiện hoàn thành tốt Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023, giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen; Chi bộ cơ quan được công nhận xuất sắc tiêu biểu năm 2023 và tiêu biểu xuất sắc 5 năm liền. Công đoàn cơ sở được công nhận vững mạnh. Có 19 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 03 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. 
BCH Công đoàn kịp thời nắm bắt những tâm tư nguyện vọng chính đáng của CBCC phản ánh kịp thời với lãnh đạo để có những giải pháp phù hợp, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của CBCC đơn vị; BCH Công đoàn luôn động viên CBCC nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ các nội quy, quy định cơ quan, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được phân công; phối hợp tổ chức cho CBCC tham gia các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng cơ quan văn hóa”, đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, “Quỹ uống nước nhớ nguồn”, “Quỹ Khuyến học”...
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung góp ý cho dự thảo bản giao kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng và BCH Công đoàn về thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2024; Dự thảo Kế hoạch thi đua năm 2024; Dự thảo Kế hoạch duy trì mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; Dự thảo Quy chế chi tiêu, quản lý tài chính cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2024; Dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2024....
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Cùng với sự quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCC, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 đều đã hoàn thành, góp phần tích cực vào thành tích chung của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế. Sang năm 2024, đồng chí Dương Sà Kha đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan nâng cao tinh thần trách nhiệm tiếp tục phát huy khả năng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Hội nghị cũng đã phát động, ký kết Giao ước thi đua năm 2024 giữa Công đoàn và chính quyền cơ quan. Hội nghị đã biểu quyết và thống nhất 100% các chỉ tiêu Nghị quyết mà Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2024 đã đề ra. BCH Công đoàn cơ quan kêu gọi toàn thể công chức và người lao động, tích cực tham gia các phong trào thi đua lập thành tích cao nhất nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đưa phong trào thi đua trong CBCC, người lao động và hoạt động Công đoàn, cũng như của cơ quan ngày càng đạt hiệu quả cao nhất.

Lưu Hồng Tài


liên kết web