TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Công đoàn Các Khu công nghiệp tổ chức tập huấn tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy
     Được sự hỗ trợ của Công An, Bảo Hiểm Xã Hội và LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng. Ngày 28/9/2018, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy năm 2018 cho 80 đoàn viên, CNLĐ Cty CP Thủy Sản Sạch Việt Nam. Ngoài nội dung tập huấn về công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy, Công đoàn Các khu công nghiệp còn lồng ghép với nội dung tuyên truyền về đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt là tổ chức đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế 
 
 
     Qua lớp tập huấn, các đoàn viên, CNLĐ tiếp thu để tổ chức tuyên truyền lại cho đoàn viên, CNVCLĐ tại đơn vị mình. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy; chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đặc biệt là góp phần giữ gìn An ninh trật tự xã hội tại địa phương, đơn vị, doanh nghiệp…
Văn Nhanh