TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
3 khâu đột phá, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới
Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, ngày 12/10, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra ngày làm việc thứ 2 của Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự đại hội có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, cùng với sự tham gia của 247 đại biểu đại diện cho hơn 63.000 đoàn viên công đoàn tỉnh Sóc Trăng.

 

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự đại hội.

 

Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 3 khâu đột phá, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 5 chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ và 10 nhóm chỉ tiêu hằng năm. Đại hội đã bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Sóc Trăng khoá XI gồm 34 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 9 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

 

Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Sóc Trăng khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội. 

 

Các chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2023 - 2028 :

(1) Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 70.000 đoàn viên công đoàn.

(2) Phấn đấu ít nhất 95% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

(3) Phấn đấu có ít nhất 90% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng sẽ có đại diện công đoàn tham gia.

(4) Mỗi công đoàn cơ sở xây dựng ít nhất 1 mô hình, phong trào hoạt động có hiệu quả.

(5) Vận động xây dựng (sửa chữa) 200 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động gặp khó khăn về nhà ở.

Các chỉ tiêu phấn đấu hằng năm :

(1) Phấn đấu có 96% trở lên đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động khu vực hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, 75% trở lên đoàn viên, công nhân lao động ngoài khu vực nhà nước được tham gia học tập, quán triệt, tiếp nhận thông tin về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Có 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

(2) 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước, ít nhất 75% trở lên công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

(3) Thực hiện 5 cuộc giám sát cấp tỉnh việc thực hiện pháp luật theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

(4) Phấn đấu có 80% trở lên công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

(5) Phấn đấu hằng năm có trên 98% nữ công nhân, viên chức, lao động khu vực hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước đăng ký danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

(6) Có 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 90% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 60% công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(7) Bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

(8) 100% chủ tịch công đoàn cơ sở (mới được bầu) được đào tạo, bồi dưỡng với hình thức phù hợp.

(9) Thu tài chính công đoàn đạt chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao.

(10) Tổ chức thực hiện kiểm tra tài chính cùng cấp 100% công đoàn; Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra ít nhất 25% công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh về tài chính, 20% về chấp hành Điều lệ Công đoàn; phấn đấu ít nhất 10% công đoàn cơ sở doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh được kiểm tra tài chính. Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra ít nhất 15% công đoàn cấp dưới về tài chính và 10% về chấp hành Điều lệ Công đoàn.

3 khâu đột phá của Công đoàn tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2023 - 2028:

(1) Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, trọng tâm là thương lượng, đối thoại về tiền lương.

(2) Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, uy tín, trách nhiệm.

(3) Thực hiện chuyển đổi số trong công tác truyền thông, quản lý đoàn viên và công tác tài chính công đoàn.

THIỆN HẢI


liên kết web