TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
ĐẠI HỘI ĐIỂM CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ VĨNH CHÂU
Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-LĐLĐ ngày 14/4/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã Vĩnh Châu về việc Tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiến tới Đại hội IX Công đoàn thị xã Vĩnh Châu nhiệm kỳ 2018 - 2023. Sáng ngày 19/7/2017 diễn ra Đại hội Công đoàn cơ sở HĐND và UBND thị xã Vĩnh Châu lần thứ XVI nhiệm kỳ 2017 – 2022

     Đến tham dự đại hội có đồng chí Trang Phước Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cùng tổ chỉ đạo đại hội; Thường trực LĐLĐ thị xã Vĩnh Châu; Cấp ủy chi bộ HĐND và UBND thị xã Vĩnh Châu, đại diện 46 CĐCS và nghiệp đoàn thuộc LĐLĐ thị xã cùng 25 đại biểu chính thức được triệu tập về tham dự đại hội. 
    Nhiệm kỳ 2012 - 2017, hoạt động Công đoàn cơ sở HĐND và UBND thị xã Vĩnh Châu  đã có những chuyển biến tích cực, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đó là: xét để hỗ trợ xây dựng 02 căn nhà “MACĐ” cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi căn trị giá 30 triệu đồng); hỗ trợ cho CBCC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bình quân hàng năm với số tiền khoảng 6 triệu đồng; các hoạt động xã hội của công đoàn được đẩy mạnh và ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thông qua vận động động đóng góp xây dựng quỹ “MACĐ” quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền gần 70 triệu đồng; phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm đã phát huy vai trò của CBCC trong việc tham gia ý kiến đóng góp xây dựng các chỉ tiêu nhiệm vụ của cơ quan, nhất là các nội dung có liên quan đến quyền lợi của CBCC; công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên và người lao động cũng được quan tâm và chú trọng, ngoài việc học tập các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chủ trương của công đoàn cấp trên, tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm các ngày lễ…thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CBCC và NLĐ với hình thức đa dạng, phong phú như duy trì sinh hoạt “Ngày pháp luật”. kết quả đã tổ chức được 68 cuộc có trên 1.580 lượt người dự, chiếm tỷ lệ hơn 98%; phong trào thi đua được công đoàn phát động thường xuyên thông qua đăng ký thực hiện các công trình, sản phẩm, phần việc và các sáng kiến kinh nghiệm, các đề tài cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực công tác... qua đó có nhiều cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng II - III, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ và UBND tỉnh; Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh được quan tâm đúng mức; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 07/05 đoàn viên (vượt 40% so chỉ tiêu trên giao) và CĐCS được LĐLĐ thị xã công nhận CĐCS vững mạnh nhiều năm liền; công tác phối hợp với đoàn thanh niên giới thiệu đoàn viên cho Đảng xem xét cũng được chú trọng, đã giới thiệu và kết nạp 06/05 đồng chí vào Đảng (vượt 20% so chỉ tiêu nghị quyết). 
     Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã xem xét, lựa chọn bầu BCH CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022  gồm 05 Ủy viên, đồng chí Nguyễn Văn Tùng được bầu làm Chủ tịch CĐCS; đặc biệt đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội LĐLĐ thị xã Vĩnh Châu nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 01 đại biểu chính thức (01 đại biểu dự khuyết)

     Với sự đoàn kết, nhất trí cao của tập thể BCH cùng với sự nhiệt tình thể hiện tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, cán bộ, công chức cơ quan HĐND và UBND thị xã Vĩnh Châu sẽ quyết tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra.

Lương Văn Hòa - Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh