TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
ĐẠI HỘI ĐIỂM CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ HUỲNH CƯƠNG
Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-CĐGD, ngày17/4/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng về việc Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

    Vào lúc 8 giờ 00, ngày 08/7/2017 Công đoàn cơ sở Trường PTTH Dân tộc nội trú Huỳnh Cương đã tiến hành tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến tham dự đại hội có đồng chí Trang Phước, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cùng tổ chỉ đạo đại hội; Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh; đại diện 44 CĐCS trường học thuộc Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh; đại diện Ban Giám hiệu và Cấp ủy Đảng nhà trường cùng với 62 đại biểu chính thức được triệu tập về tham dự. 
    Nhiệm kỳ qua, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động thăm hỏi, hiếu hỉ 182 lượt đoàn viên, CCVCLĐ với số tiền 53.504.000 đồng, hỗ trợ đoàn viên 07 lượt với số tiền 32.450.000 đồng bị bệnh hiểm nghèo, xây dựng Quỹ “Mái ấm tình thương” được 34.800.000 đồng; đẩy mạnh các hoạt động xã hội của công đoàn vận động nhà “MACĐ” được 29.740.000 đồng, hỗ trợ giáo dục miền núi được 17.500.000 đồng, quyên góp tập tặng cho học sinh vùng sâu, khó khăn được 4.500 quyển tập; Phối hợp với chính quyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua Hội nghị CBCCVC đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát động phong trào thi đua “Hai tốt” và cuộc vận động “Dân chủ hóa trong trường học”; công tác tuyên truyền giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được triển khai và phổ biến với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia, đã tổ chức tuyên truyền được 26 cuộc cho 2281 lượt người dự; phong trào thi đua được công đoàn phát động thường xuyên thông qua hoạt động tháng công nhân, chào mừng đại hội công đoàn các cấp, các ngày lễ, kỷ niệm hàng năm. Qua đó, đã phát động phong trào thi đua “Hai tốt” thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh được quan tâm, chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 07 đoàn viên đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 
    Với tinh thần tập trung dân chủ, đại hội đã xem xét lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường PTTH Dân tộc nội trú Huỳnh Cương nhiệm kỳ 2012-2017 gồm có 05 đồng chí; đồng chí Sơn Hùng Tân tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch CĐCS bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023. Sau đó Ban Chấp hành họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS (đồng chí Sơn Hùng Tân tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch CĐCS); bầu Ủy ban Kiểm tra CĐCS gồm có 03 đ/c. 

    Sau một buổi làm việc tích cực, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, với sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực quyết tâm của các đại biểu, đại hội Công đoàn cơ sở Trường PTTH Dân tộc nội trú Huỳnh Cương nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

Lương Văn Hòa - Trưởng Ban Tổ chức (LĐLĐ tỉnh)