TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
ĐẠI HỘI ĐIỂM CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM GIỐNG VẬT NUÔI TỈNH SÓC TRĂNG
Chiều ngày 10/7/2017 Công đoàn cơ sở Trung tâm Giống Vật nuôi diễn ra đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng về việc Tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại kế hoạch số 49/KH-CĐN, ngày 22/6/2017

     Đến dự đại hội có các đồng chí đại diện: Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh, 15 CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Cấp ủy Đảng và Ban Giám đốc Trung tâm Giống Vật nuôi cùng với 36 đại biểu chính thức được triệu tập về dự đại hội. 
    Đồng chí Huỳnh Ngọc Nhả, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Giống Vật nuôi đã phát biểu khai mạc và báo cáo dự thảo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn cơ sở Trung tâm Giống Vật nuôi nhiệm kỳ 2012 - 2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022. Bên cạnh, cũng đã báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp thảo luận của đoàn viên về văn kiện đại hội của công đoàn cơ sở Trung tâm Giống Vật nuôi.
     Trong nhiệm kỳ qua, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đã mang lại những kết quả đáng phấn khởi, nổi bật như: hỗ trợ xây dựng 04 căn nhà “MACĐ” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn (mỗi căn trị giá 20 triệu đồng); tổ chức thăm hỏi, hiếu hỉ cho cán bộ, đoàn viên với số tiền 20.283.000 đồng, vận động Quỹ “Mái ấm tình thương” được 3.413.000 đồng; Phối hợp với chính quyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua Hội nghị CBCCVC; các hoạt động xã hội của công đoàn được đẩy mạnh, thông qua cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ cứu trợ bảo lụt, thiên tai với số tiền 8.084.500 đồng;  Công tác tuyên truyền giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng được quan tâm hàng năm có 98% CBVCLĐ được tuyên truyền; đẩy mạnh các phong trào thi đua của công đoàn trong nhiệm kỳ có 14 đồng chí được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 10 cá nhân và tập thể được tặng bằng khen của UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh; Công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cũng được quan tâm, chú trọng, kết quả nhiều năm liền CĐCS Trung tâm Giống Vật nuôi được Công đoàn cấp trên xếp loại CĐCS vững mạnh. 

     Với những thành tích đạt được, hạn chế và bài học kinh nghiệm được rút ra trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, đại hội lần này đã biểu quyết thống nhất 05 chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đặc biệt, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm Giống Vật nuôi nhiệm kỳ 2012-2017 gồm có 05 ủy viên, đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch CĐCS, Ủy ban Kiểm tra CĐCS gồm có 03 đ/c.

     Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm của các đại biểu. Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Giống Vật nuôi lần thứ IX,  nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thành công tốt đẹp./.

Lương Văn Hòa - Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh